Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 11 từ ngày 08-3-2021 đến ngày 12-3-2021

06-03-2021

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 11 từ ngày 08-3-2021 đến ngày 12-3-2021

Thứ Hai

(08/3)

Thường trực Huyện ủy công tác cơ sở

Thứ Ba

(09/3)

 

 

Sáng

1-

 

 

08 giờ 00:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy họp giao ban Thường trực HĐND huyện giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

 

09 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp cơ quan Văn phòng Huyện ủy lấy ý kiến đối với nhân sự ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026

* Tất cả cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

 

14 giờ 00:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn huyện năm 2020 và danh sách khen thưởng các tập thể, cá nhân (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị);

2- Thông qua  cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng ứng cử đại biểu HĐND các cấp 2021 - 2026 (lần 2);

3- Lấy ý kiến đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị);

4- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

 

Mời dự:

Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

ND 1:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

ND 2:

Đại diện Thường trực HĐND huyện

 

ND 3-4:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp HĐND - UBND huyện

Thứ

(10/3)

 

 

Sáng

 

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2021 (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự các xã, thị trấn

* Chánh Văn phòng và Chuyên viên Nguyên cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Năm

(11/3)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

08 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

10 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Bưu điện tỉnh về công tác nhân sự

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

 

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp nghe thông qua kế hoạch triển khai các bước giải phóng mặt bằng khu đất công 6,1 ha xã Hưng Hòa

* Chánh Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu

(12/3)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy công tác cơ sở nắm tình công tác chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (xã Long Nguyên, Cây Trường II và Trừ Văn Thố)

 

Cùng đi

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy; Phòng Nội vụ

 

Địa điểm

Trụ sở UBND các xã

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy công tác cơ sở nắm tình công tác chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (thị trấn Lai Uyên, xã Tân Hưng, Hưng Hòa và Lai Hưng)

 

Cùng đi

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy; Phòng Nội vụ

 

Địa điểm

Trụ sở UBND các xã, thị trấn

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).

 


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 11-2021_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 3397

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: