Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 11 từ ngày 14-3-2022 đến ngày 18-3-2022

13-03-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 11 từ ngày 14-3-2022 đến ngày 18-3-2022

Thứ Hai

(14/3)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện uỷ dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba

(15/3)

Thường trực Huyện uỷ đi cơ sở

Thứ Tư

(16/3)

 

 

Sáng

08 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy kiểm tra tiến độ xây dựng và dự kiến bố trí nơi làm việc các cơ quan trong Trung tâm Hành chính huyện (UBND huyện chuẩn bị nội dung)

 

Cùng dự:

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện,  các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, MTTQ và các đoàn thể huyện.

 

Địa điểm:

Trung tâm Hành chính huyện

Chiều

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy làm việc với Cục Thuế tỉnh Bình Dương

 

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện uỷ

Thứ Năm

(17/3)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

09 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa

* Chánh Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Sáu

(18/3)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy  họp UBND huyện định kỳ Quý I năm 2022

* Chánh Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ chủ trì họp giao ban khối Đảng, đoàn thể quý I năm 2022

* Chánh Văn phòng và chuyên viên Huệ cùng dự

 

Mời dự:

- Đại điện Lãnh đạo UBND huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan: Tham mưu giúp việc Huyện uỷ, MTTQ và các đoàn thể huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: tuan 11-2022 (tu ngay 14-3-2022 den 18-3-2022) (1).pdf

Lượt truy cập: 1072

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: