Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 13 từ ngày 22-3-2021 đến ngày 28-3-2021

21-03-2021

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 13 từ ngày 22-3-2021 đến ngày 28-3-2021

Thứ Hai

(22/3)

 

 

Chiều

1-

 

 

13 giờ 30:

 

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Đảng, đoàn thể quý I năm 2021

* Chánh Văn phòng và Chuyên viên Trân dự

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện

Thủ trưởng: Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, UB.MTTQ và các đoàn thể huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

 

15 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp thành viên Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy chế làm việc và quy chế phối hợp của cấp ủy, tổ chức Đảng; công tác phân công bố trí cán bộ sau Đại hội; việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII) và Đề án 711-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đề án 03-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Đoàn Kiểm tra 203-QĐ/HU)

* Chánh Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba

(23/3)

 

 

Sáng

 

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì Đoàn kiểm tra 203-QĐ/HU tại Đảng ủy xã Hưng Hòa

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Hưng Hòa

Chiều

 

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Đoàn kiểm tra 203-QĐ/HU tại Đảng ủy xã Tân Hưng

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Tân Hưng

Thứ

(24/3)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Đoàn kiểm tra 203-QĐ/HU tại Đảng ủy xã Cây Trường II

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Cây Trường II

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Đoàn kiểm tra 203-QĐ/HU tại Đảng ủy xã Trừ Văn Thố

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Trừ Văn Thố

Thứ Năm

(25/3)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Đoàn kiểm tra 203-QĐ/HU tại Đảng ủy thị trấn Lai Uyên

 

Địa điểm:

Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

14 giờ 00:

Đ/c Nguyễn Văn Lập - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì Đoàn kiểm tra 203-QĐ/HU tại Đảng ủy xã Lai Hưng

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Lai Hưng

Thứ Sáu

(26/3)

 

 

Sáng

 

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng, An ninh quý I; Kế hoạch quý II/2021;

2. Báo cáo tình hình đầu tư công quý I; Kế hoạch quý II/2021;

3. Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách quý I; Kế hoạch quý II/2021;

4. Báo cáo công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và Đoàn thể quý I; Kế hoạch quý II/2021;

5. Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với lãnh đạo Phòng GD & ĐT huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng;

6. Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Thanh tra, Phòng Nội vụ, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an và Ban Chỉ huy Quân sự huyện trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng;

7. Danh sách đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

8. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

 9. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;

10. Báo cáo 05 năm thực hiện các mô hình “Làm theo Bác”;

11. Thông báo phân công thực hiện thực hiện mô hình “Gân dân, sát dân” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh[1];

12. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát triển đảng viên.

 

Mời dự:

Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

ND 1-3:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện

 

ND 4:

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy

 

ND 7-8:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

ND 12

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp HĐND - UBND huyện

Chiều

1-

 

14 giờ 00:

 

Đ/c Nguyễn Văn Lập - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì Đoàn kiểm tra 203-QĐ/HU tại Đảng ủy xã Long Nguyên

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Long Nguyên

2-

15 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

 

Địa điểm:

Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện

Thứ Bảy (27/3) và Chủ Nhật (28/3)

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Cả ngày, Sáng bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút; Chiều bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút)

 

Mời dự:

Theo Công văn số 139-CV/HU, ngày 19-3-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).

 

 

 


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 13-2021_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 1001

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: