Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 13 từ ngày 28-3-2022 đến ngày 01-4-2022

25-03-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 13 từ ngày 28-3-2022 đến ngày 01-4-2022

Thứ Hai

(28/3)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 45:

 

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2022

 

Địa điểm:

Hội trường A – Trung tâm Chính trị huyện

2-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện uỷ dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

* Đại diện Lãnh đạo Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba

(29/3)

 

 

Sáng 07 giờ 30 Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự khởi công xây dựng nhà tình nghĩa.  
  Địa điểm Ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng

Chiều

14 giờ 00:

Thường trực Huyện uỷ báo cáo Phương án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phát triển đô thị huyện Bàu Bàng.

 

Cùng dự:

Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện.

 

Địa điểm:

Phòng họp A – UBND tỉnh

Thứ Tư

(30/3)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần 10 (mở rộng)

* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Mời dự:

Theo Công văn số 394-CV/HU, ngày 25-3-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

Chiều

1-

 

14 giờ 00:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự họp Thường trực HĐND huyện tháng 3 năm 2022

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp giao ban khối Đảng, đoàn thể tỉnh Quý I năm 2022

 

Cùng dự:

Chánh Văn phòng Huyện ủy; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Hội trường B – Tỉnh ủy.

Thứ Năm

(31/3)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 – khóa XI (mở rộng)

 

Địa điểm:

Hội trường B – Tỉnh ủy

Chiều

1-

 

14 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Sáu

(01/4)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự Quý I năm 2022 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị)

* Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022 – 2025

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022

 

Địa điểm:

Hội trường A – Tỉnh uỷ

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: tuan 13-2022 (tu ngay 28-3-2022 den 01-4-2022) (1).pdf

Lượt truy cập: 907

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: