Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 14 ngày 04-4-2022 đến ngày 08-4-2022

02-04-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 14 ngày 04-4-2022 đến ngày 08-4-2022

Thứ Hai

(04/4)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện dự hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”

 

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

2-

08 giờ 30:

Thường trực Huyện uỷ dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

* Đại diện Lãnh đạo Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

3-

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 76.

 

Địa điểm:

Hội trường A – Trung tâm Chính trị huyện

4-

10 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy công bố quyết định về công tác cán bộ

* Lãnh đạo Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba

(05/4)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng cùng đoàn kiểm tra của đ/c Bí thư Tỉnh ủy

 

Cùng dự:

- Thủ trưởng các đơn vị: Ban Quản lý Dự án – Đầu tư và xây dựng khu vực huyện, Phòng Quản lý Đô thị; Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- Lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND – UBND huyện

 

Địa điểm:

Công trình đoạn qua huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp giao ban khối Đảng, đoàn thể tỉnh Quý I năm 2022

 

Mời dự:

Chánh Văn phòng Huyện ủy; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Hội trường B – Tỉnh ủy.

Thứ Tư

(06/4)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1- Kế hoạch thực hiện Chương trình số 57-CTr/TU, ngày 11-01-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động” trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

2-  Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 58-CTr/TU, ngày 11-01-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

 

Mời dự:

Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

ND1,2:

Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

Địa điểm:

Hội trường B – Trung tâm Chính trị huyện

Thứ Năm

(07/4)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

 

Mời dự:

Theo Công văn số 404-CV/HU, ngày 01-4-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

Chiều

1-

 

14 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Sáu

(08/4)

Thường trực Huyện uỷ đi cơ sở

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: tuan 14-2022 (tu ngay 04-4-2022 den 08-4-2022).pdf

Lượt truy cập: 881

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: