Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 16 ngày 18-4-2022 đến ngày 22-4-2022

17-04-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 16 ngày 18-4-2022 đến ngày 22-4-2022

Thứ Hai

(18/4)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Thường trực Huyện uỷ dự họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

* Đại diện Lãnh đạo Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

09 giờ 30:

Thường trực Huyện uỷ họp công tác quy hoạch cán bộ (Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị nội dung)

 

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ tháng 4 năm 2022

* Lãnh đạo Văn phòng và Chuyên viên Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba

(19/4)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 00:

 

Đ/c Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện dự Lễ công bố Cổng thông tin điện tử Tỉnh uỷ và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bình Dương

 

Cùng dự:

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Chánh Văn phòng Huyện uỷ;

- Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện.

 

Địa điểm:

Sảnh tầng 1- Toà nhà Trung tâm Hành chính tỉnh

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện dự Lễ ký kết phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương và Hội đồng Lý luận Trung ương thực hiện Đề án tổng kết mô hình phát triển của Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn định hướng đến năm 2050

 

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh

Chiều

1-

 

14 giờ 00:

 

Đ/c Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện dự Hội thảo khoa học: “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và Triển vọng” – Phiên thảo luận chuyên đề về Xây dựng hệ thống chính trị - Các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành

 

Cùng dự:

- Đ/c Lưu Văn Long - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 

Địa điểm:

Hội trường tầng trệt Trung tâm Hội nghị triển lãm Tỉnh

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội thảo khoa học: “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và Triển vọng” – Phiên thảo luận chuyên đề về Quốc phòng - An ninh, đối ngoại

 

Địa điểm:

Hội trường tầng trệt Trung tâm Hội nghị triển lãm Tỉnh

3-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội thảo khoa học: “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và Triển vọng” – Phiên thảo luận chuyên đề về Kinh tế - Phát triển đô thị

 

Địa điểm:

Hội trường tầng trệt Trung tâm Hội nghị triển lãm Tỉnh

4-

14 giờ 00:

Đ/c  Đ/c Nguyễn Phú Cường - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách khối văn hóa - xã hội) dự Hội thảo khoa học: “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và Triển vọng” – Phiên thảo luận chuyên đề về Con người - Văn hóa - Xã hội

 

Địa điểm:

Hội trường tầng trệt Trung tâm Hội nghị triển lãm Tỉnh

Thứ Tư

(20/4)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Ban Thường vụ Huyện uỷ dự Hội thảo khoa học: “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và Triển vọng”

 

Cùng dự:

Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn

 

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh

2-

08 giờ 00:

Hội nghị trực tuyến Hội thảo khoa học: “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và Triển vọng”

 

Mời dự:

Theo Công văn số 410-CV/HU, ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

Thứ Năm

(21/4)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm Hành chính huyện (UBND huyện chuẩn bị)

 

Cùng dự:

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ; Văn phòng HĐND – UBND huyện.

 

Địa điểm:

Trung tâm Hành chính huyện

2-

09 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

3-

10 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

* Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Đảng tháng 4 năm 2022

* Lãnh đạo Văn phòng và Chuyên viên Huệ cùng dự

 

Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện,

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(22/4)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ thông qua các nội dung:

1- Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” trên địa bàn huyện Bàu Bàng;

2- Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn huyện Bàu Bàng;

3- Chương trình sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2021, gắn với họp mặt 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022);

4- Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;

5- Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Dân vận Huyện uỷ;

6-  Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của Văn phòng Huyện uỷ;

7- Công tác cán bộ.

 

Mời dự

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ;

Chánh Văn phòng Huyện uỷ.

 

ND1:

 

ND2:

 

ND3,4:

ND5:

ND6:

ND7:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện.

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện.

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

- Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ.

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ.

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ.

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: tuan 16-2022 (tu ngay 18-4-2022 den 22-4-2022).pdf

Lượt truy cập: 774

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: