Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 16 từ ngày 12-4-2021 đến ngày 16-4-2021

10-04-2021

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 16 từ ngày 12-4-2021 đến ngày 16-4-2021

Thứ Hai

(12/4)

 

Thường trực giải quyết công việc cơ quan

Thứ Ba

(13/4)

 

 

Sáng

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thi công công trình Trung tâm hành chính và Nhà ở công vụ huyện

 

Địa điểm:

Khu đất xây dựng các công trình

Chiều

14 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp đoàn kiểm tra theo Quyết định số 96-QĐ/TU, ngày 16-3-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc và Quy chế phối hợp của cấp ủy, tổ chức Đảng; công tác phân công, bố trí cán bộ sau Đại hội và việc thực hiện Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 711-QĐ/TU (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị)

* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Cùng dự:

Theo Công văn số 152-CV/HU, ngày 09-4-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ

(14/4)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nghe các đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Năm

(15/4)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, khóa XI

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 15:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(16/4)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng)

* Theo Công văn số 153-CV/HU, ngày 09-4-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).

 


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 16-2021.pdf

Lượt truy cập: 1098

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: