Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 17 từ ngày 19-4-2021 đến ngày 23-4-2021

17-04-2021

CMSC Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 17 từ ngày 19-4-2021 đến ngày 23-4-2021.

Thứ Hai

(19/4)

 

 

Chiều

 

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy họp UBND định kỳ tháng 4/2021

* Chánh Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Nguyên dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba

(20/4)

 

 

Sáng

1-

 

 

08 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Bạch Văn Nhân - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở năm 2021

 

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

2-

 

08 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01-12-2011 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” trên địa bàn huyện;

2. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021;

3. Công tác cán bộ.

 

Mời dự:

Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

ND 1:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Đại diện lãnh đạo Trung tâm VHTT&TT huyện

 

ND 2-3:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp HĐND - UBND huyện

 

Chiều

 

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Sở Khoa học Công nghệ

* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ

(21/4)

 

Nghĩ Lễ kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương theo Thông báo số 1026/UBND-TH, ngày 12-4-2021 của UBND huyện

Thứ Năm

(22/4)

 

 

Sáng

 

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ

* Chuyên viên Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

2-

14 giờ 15:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Nội chính tháng 04 năm 2021

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chánh Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu

(23/4)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, khóa XI

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).

 


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 17-2021_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 2324

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: