Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 19 từ ngày 03-5-2021 đến ngày 07-5-2021

30-04-2021

CMSC Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 19 từ ngày 03-5-2021 đến ngày 07-5-2021

Thứ Hai

(03/5)

 

Nghĩ bù theo Công văn số 1170/UBND-TH, ngày 22-4-2021 của UBND huyện

Thứ Ba

(04/5)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy định kỳ tháng 5/2021

* Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và dự Hội nghị gặp mặt người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV triển khai công tác tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử

 

Địa điểm:

Hội trường A - Tỉnh ủy

Thứ

(05/5)

 

 

Sáng

 

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị tập huấn cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Cả ngày, buổi chiều bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 phút)

* Phó Chánh Văn phòng Luận cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Năm

(06/5)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

08 giờ 45:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(07/5)

 

Thường trực Huyện ủy giải quyết công việc cơ quan

* Lưu ý: Các cuộc họp, hội nghị phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện.

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 19-2021_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 3283

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: