Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 19 từ ngày 09-5-2022 đến ngày 13-5-2022

08-05-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 19 từ ngày 09-5-2022 đến ngày 13-5-2022

Thứ Hai

(09/5)

 

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Thứ Ba

(10/5)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm và chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Lễ Phật đản năm 2022 (có chương trình riêng)

 

Địa điểm:

- Chùa Hội Quang, thị trấn Lai Uyên (08 giờ 00)

- Tịnh xá Ngọc Tạng, xã Tân Hưng (08 giờ 30)

- Chùa Linh Quang, xã Lai Hưng (09 giờ 00)

- Chùa Từ Huệ, xã Lai Hưng (09 giờ 30)

Thứ Tư

(11/5)

 

 

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

2-

14 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

* Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Thứ Năm

(12/5)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

 

Mời dự:

Theo Công văn số 428-CV/HU, ngày 08/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

2-

11 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đi thăm tân binh tại Tiểu đoàn 454/Lữ đoàn 957/Vùng 4 Hải quân (Theo thông báo số 111/TB-BCH, ngày 22/4/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện)

* Chánh Văn phòng và Chuyên viên Việt cùng đi

Thứ Sáu

(13/5)

 

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: tuan 19-2022 (tu ngay 09-5-2022 den 13-5-2022).pdf

Lượt truy cập: 2382

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: