Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 25 từ ngày 20-6-2022 đến ngày 24-6-2022

18-06-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 25 từ ngày 20-6-2022 đến ngày 24-6-2022

Thứ Hai

(20/6)

 

 

Chiều

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ 06 tháng đầu năm 2022

* Chánh Văn phòng và Chuyên viên Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp tầng 6 – TTHC huyện

Thứ Ba

(21/6)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy giao đồng chí Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2022

 

Địa điểm:

Ban Tiếp công dân huyện (Đặt tại Trung tâm Chính trị huyện)

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Đảng – Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2022

* Chánh Văn phòng và chuyên viên Huệ cùng dự

 

Mời dự:

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện, MTTQ và các đoàn thể huyện.

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy, Tầng 8 - TTHC huyện

3-

09 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự khai mạc sự kiện vinh danh Top 7 Cộng đồng Thông minh thế giới ICF 2022 do Bình Dương đăng cai tổ chức

 

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh

Thứ Tư

(22/6)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy, UBND xã Lai Hưng 06 tháng đầu năm 2022

* Chánh Văn phòng Huyện ủy và Chuyên viên Việt cùng đi

 

Mời dự:

- Đ/c Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Kinh tế; Phòng Tài nguyên - Môi trường; Phòng Nội vụ; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các ngành có liên quan (Đảng ủy xã mời).

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Lai Hưng

2-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm, làm việc với Đảng ủy, UBND thị trấn Lai Uyên

* Phó Chánh Văn phòng Tùng và chuyên viên Huệ cùng đi

 

Mời dự:

- Đ/c Lưu Văn Long, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Kinh tế; Phòng Tài nguyên - Môi trường;  Phòng Nội vụ; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn và các ngành có liên quan (Đảng ủy thị trấn mời).

 

Địa điểm:

Hội trường UBND thị trấn Lai Uyên

Thứ Năm

(23/6)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Tầng 6 - TTHC huyện

2-

09 giờ 00:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ thông qua các nội dung:

1- Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, lãnh đạo Mặt trận và đoàn thể 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022.

2- Chương trình Làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 6 tháng cuối năm 2022 (Điều chỉnh, bổ sung) (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung 1,2).

3- Báo cáo tình hình phát triển KT - XH - QP, AN 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

4- Báo cáo tình hình ước thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; kế hoạch thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình hình kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. (UBND huyện chuẩn bị nội dung 3,4).

5- Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

6- Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 15-10-2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung 5,6)

 

Mời dự

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ;

Chánh Văn phòng Huyện uỷ.

 

ND1,2:

ND3,4:

 

ND5:

ND6:

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

Đại diện UBND huyện;

Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

Đại diện lãnh đạo Phòng Lao động – TB&XH huyện.

 

Địa điểm:

Phòng họp Tầng 6 - TTHC huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện 6 tháng đầu năm 2022

 

Địa điểm:

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Thứ Sáu

(24/6)

 

 

Sáng

10 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy tiếp Đoàn cán bộ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đến tham quan, học tập kinh nghiệm

 

Địa điểm:

Phòng họp tầng 6 - TTHC huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên 6 tháng đầu năm 2022

 

Địa điểm:

Hội trường Trung tâm Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: tuan 25-2022 (tu ngay 20-6-2022 den 24-6-2022).pdf

Lượt truy cập: 3084

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: