Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 52 từ ngày 18-12-2021 đến ngày 24-12-2021.

19-12-2021

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 52 từ ngày 18-12-2021 đến ngày 24-12-2021

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: tuan 52-2021 (tu ngay 18-12-2021 den 24-12-2021).pdf

Lượt truy cập: 1880

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: