Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 9 từ ngày 28-02-2022 đến ngày 04-3-2022

26-02-2022

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 9 từ ngày 28-02-2022 đến ngày 04-3-2022

Thứ Hai

(28/02)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát KCN Bàu Bàng mở rộng

 

Cùng đi:

- Đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo: Phòng TNMT, Trung tâm PTQĐ;

- Chánh Văn phòng Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo Xí nghiệp phát triển công nghiệp và đô thị Bàu Bàng

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Lai uyên; xã Cây Trường II.

 

Địa điểm:

Tập trung tại Văn phòng Huyện ủy cùng đi

Thứ Ba

(01/3)

 

 

Sáng

 

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện dự chương trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lấn thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

* Lưu ý: nữ mặc áo dài truyền thống

 

Địa điểm:

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

Thứ Tư

(02/3)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (Cả ngày)

 

Mời dự:

Theo Công văn số 375-CV/HU, ngày 25/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

Thứ Năm

(03/3)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

2-

09 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự họp Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ 7 (thường kỳ tháng 02/2022) – Hình thức trực tuyến

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Sáu

(04/3)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy nghe UBND huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện các kết luận chỉ đạo tại cuộc họp trước, trong và sau Tết Nguyên đán và một số vấn đề có liên quan (UBND huyện chuẩn bị)

* Chánh Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều

1-

 

14 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty đầu tư và phát triển Công nghiệp – CTCP

* Chánh Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện dự họp mặt 91 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022)

 

Địa điểm:

Hội trường huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: tuan 09-2022 (tu ngay 28-02-2022 den 04-3-2022).pdf

Lượt truy cập: 916

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: