Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND-UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/01/2016 đến 24/01/2016

15-01-2016

Lịch làm việc

Thứ Hai ngày 18/01/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Nguyễn Văn Thương họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh tháng 01/2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm  tháng 02/2016.         

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện;

- Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên - Môi trường, Tài chính - Kế hoạch; Quản lý đô thị, Kinh tế, Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Giáo dục - Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Lao động - Thương binh xã hội, Văn hóa thông tin, Đài Truyền thanh, Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Chi cục Thống kê, Phòng Cảnh sát PCCC, Đội Quản lý thị trường số 10, Văn phòng Huyện ủy.

                     - Lãnh đạo Văn phòng, các C/v: Quang, X. Lộc, Duy dự.

          ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng.

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm cùng Đoàn của tỉnh thăm tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã Tân Hưng và Hưng Hòa (có chương trình riêng)

              (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND 02 xã: Tân Hưng, Hưng Hòa chuẩn bị, cử lãnh đạo cùng đi và hướng dẫn Đoàn đến thăm).

Chiều:

13giờ 30: Phó Chủ tịch Võ Thành Giàu dự họp Ban Chỉ đạo Đề án Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

- Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

Thứ Ba ngày 19/01/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016

MD: - Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện (do Ban CHQS huyện mời)

ĐĐ: Hội trường Ban CHQS huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2015; Tổng kết thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2015

- Chánh Văn phòng dự

ĐĐ: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua Bưu điện trên địa bàn tỉnh năm 2015; triển khai Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án triển khai dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát nhanh kết quả thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức đến địa chỉ theo yêu cầu, giai đoạn 2015-2020

ĐĐ: Hội trường sở Thông tin Truyền thông (tầng 14, tháp A, trung tâm hành chính tỉnh)

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Phòng Nội vụ báo cáo tình hình sử dụng biên chế của các cơ quan đơn vị thuộc huyện

MD: - Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và các đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh, Xí nghiệp Công trình công cộng, Ban Quản lý dự án)

- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

- Lãnh đạo Văn phòng, C/v Duy dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Thứ Tư ngày 20/01/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch HĐND họp Ban Thường vụ Huyện ủy

- Chánh Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2015, triển khai công tác năm 2016

MD: - Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Quản lý đô thị

ĐĐ: Hội trường A - UBND tỉnh (Tầng 16, tháp A, trung tâm Hành chính tỉnh)

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND dự họp Đảng ủy Quân sự

ĐĐ: Ban Chỉ huy Quân sự huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 389 huyện năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

MD: - Các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện (do Đội Quản lý thị trường số 10 mời)

ĐĐ: Xí nghiệp Công trình công cộng

Thứ Năm ngày 21/01/2016:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự Hội nghị tổng kết Công an huyện

          ĐĐ: Công an huyện

7 giờ 30: Ông Lưu Văn Long - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự tổng kết Hội khỏe phù đổng năm học 2015 - 2016

          ĐĐ: Hội trường UBND xã Lai Hưng

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương tiếp Công dân ở xã Tân Hưng

          ĐĐ: UBND xã Tân Hưng

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp tổng kết Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy

MD: - Các Thành viên Ban Chỉ đạo PCCC huyện (Do Phòng Cảnh sát PCCC mời)

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, C/v Duy dự

ĐĐ: Phòng Cảnh sát PCCC số 6

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Thứ Sáu ngày 22/01/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

ĐĐ: Hội trường BCH Quân sự huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND giám sát việc giải quyết tiền lương, phụ cấp, tình hình đình lãng công tại một số công ty trên địa bàn huyện (có chương trình riêng)

MD: - Các Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định 01/QĐ-HĐND ngày  12/01/2016

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, C/v M. Phước dự

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội thảo Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam

ĐĐ: Hội trường 2, trường Đại học Thủ Dầu Một.

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự tổng kết chương trình ấp văn hóa tiết kiệm điện năm 2015 và phát động năm 2016

ĐĐ: Xí nghiệp Công trình công cộng

Chủ Nhật ngày 24/01/2016:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Buổi tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn do Hội từ thiện TzuChi tài trợ (có chương trình riêng)

ĐĐ:  Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp)

TẢI Lịch làm việc từ ngày 18/01/2016 đến 24/01/2016


Lượt truy cập: 78

Đánh giá bài viết: