Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/12/2019 đến 06/12/2019

29-11-2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/12/2019 đến 06/12/2019

Thứ Hai ngày 02/12/2019:

Sáng:

7 giờ 15: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND; các Phó Chủ tịch UBND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện dự Lễ chào cờ của Huyện

MD: - Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, phòng ban huyện

         ĐĐ: Hội trường Huyện

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND dự Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị khóa XII và các văn bản liên quan

- Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Trinh cùng dự

ĐĐ: Hội trường Huyện

Thứ Ba ngày 03/12/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình trên địa bàn huyện

MD:  - Thành viên Hội đồng (Do Phòng Tài chính - Kế hoạch mời)

          - Chánh Văn phòng, chuyên viên Bình dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Mỹ Phước – Bàu Bàng

MD:  - Các thành viên Hội đồng

- Chuyên viên Xuân Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Tư ngày 04/12/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Nội vụ, Huyện đoàn

-   Đại diện lãnh đạo UBND xã, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên, công chức phụ trách Văn phòng - Thống kê và Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hưng Hòa (do UBND xã Hưng Hòa mời)

-   Phó Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: UBND xã Hưng Hòa

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

MD: - Trưởng phòng Kinh tế

ĐĐ: Hội trường A – HĐND tỉnh

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND dự hội nghị triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2019 và một số hướng dẫn liên quan đến công tác Đại hội Đảng

-       Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Hội trường B, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV

ĐĐ: UBND xã Hưng Hòa

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2020

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Nội vụ (chuẩn bị nội dung và tài liệu), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Huyện đoàn, Liên đoàn lao động, Hội liên hiệp phụ nữ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa – Thông tin, Ngân hàng chính sách xã hội

-   Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn

-   Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trinh cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Năm ngày 05/12/2019:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30:  Chủ tịch UBND chủ trì tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Trưởng, Phó các Ban HĐND họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 14 (thường lệ cuối năm 2019) của HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (đã có Giấy mời riêng)

               - Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên: Loan, Bình dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị triển khai Kế hoạch giải quyết tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Long Nguyên năm 2019

-       Chuyên viên Duy cùng dự

ĐĐ: UBND xã Long Nguyên

10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự lễ khánh thành Công ty TNHH Top Point International Việt Nam

ĐĐ: Lô B6_B5_CN, B6_B6_CN, đường N14, KCN Bàu Bàng

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Hội đồng xử lý kỷ luật

MD:  - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Nội vụ mời)

-      Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trinh cùng dự

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp thông qua nhiệm vụ “Kiện toàn hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025” và nhiệm vụ “Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019”

MD: - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Tài nguyên – Môi trường mời)

-   Chuyên viên Bình cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh.

Thứ Sáu ngày 06/12/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 Hội Người cao tuổi huyện Bàu Bàng

ĐĐ: Hội trường D – Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

8 giờ 00:  Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)Lượt truy cập: 119

Đánh giá bài viết: