Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/5/2016 đến 06/5/2016

29-04-2016

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 02/5/2016 đến 06/5/2016

Thứ Hai ngày 02/5/2016:

Sáng:

Nghỉ bù Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 (theo Thông báo số 51/TB-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh)

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ xây dựng Thánh đường Giáo xứ Cây Trường

                 - Trưởng Phòng Nội vụ cùng dự

          ĐĐ: Giáo xứ Cây Trường

Thứ Ba ngày 03/5/2016:

Nghỉ bù Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 (theo Thông báo số 51/TB-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh)

Thứ Tư ngày 04/5/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo quý I/2016

                   - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Đài Truyền thanh huyện

08 giờ 00: Chủ tịch UBND họp công bố kết luận thanh tra

MD: - Chánh Thanh tra huyện (chuẩn bị tài liệu họp)

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Duy dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp thẩm định phương án giá đất để bồi thường thực hiện dự án Khu nhà ở thu nhập thấp Huỳnh Gia Phát tại xã Lai Uyên

ĐĐ: Phòng họp 3 – Sở Tài chính (Tầng 2 – Tháp A, Trung tâm hành chính)

10 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Lê Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND họp Chi bộ

          MD: Tất cả Đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND tiếp xúc cử tri ở xã Lai Uyên

ĐĐ: Văn phòng ấp Bàu Lòng, xã Lai Uyên

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp thống nhất chương trình Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ tài sản Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Duy dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Thứ Năm ngày 05/5/2016:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Ủy viên Thường trực HĐND họp Ban Thường vụ Huyện ủy

               - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

          ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương kiểm tra các trường hợp tự mở đường để phân lô, bán nền, xây dựng nhà ở trái phép trên địa bàn ở các xã: Tân Hưng, Lai Hưng, Long Nguyên

MD: Các Thành viên Đoàn Kiểm tra (do Phòng Tài nguyên – Môi trường mời)

          ĐĐ: Tập trung ở UBND huyện để cùng đi

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự họp UBND tỉnh thông qua Chương trình dịch vụ chất lượng cao giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2015 – 2020

          ĐĐ:  Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

 

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp các Ban Chỉ đạo:  Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em huyện Bàu Bàng năm 2016; Chương trình mục tiêu quốc gia dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2016; Loại trừ phong quy mô cấp huyện năm 2016; Phòng chống tai nạn thương tích xây dựng cộng đồng an toàn năm 2016

          MD: - Thành viên các Ban Chỉ đạo (Do Trung tâm Y tế huyện mời)

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Loan dự

          ĐĐ: Đài Truyền thanh huyện

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương tiếp xúc cử tri ở xã Tân Hưng

ĐĐ: Văn phòng ấp 1, xã Tân Hưng

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

15 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

                   - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu ngày 06/5/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Đại hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày lần I – nhiệm kỳ 2016 – 2021

          ĐĐ: Hội trường thị ủy Bến Cát

8 giờ 00: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND dự họp mặt kinh tế trang trại huyện Bàu Bàng năm 2016 (có thư mời và chương trình riêng)

- Lãnh đạo Văn phòng, c/v X.Lộc dự

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị tổng kết chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2014 – 2015

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và sự kiện Lucky Square

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND tiếp xúc cử tri ở xã Lai Uyên

          ĐĐ: Văn phòng ấp Xà Mách, xã Lai Uyên

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương tiếp xúc cử tri ở xã Tân Hưng

ĐĐ: Văn phòng ấp 4, xã Tân Hưng

13 giờ 30: Ủy viên Thường trực HĐND tiếp xúc cử tri ở xã Hưng Hòa

ĐĐ: Văn phòng ấp 3, xã Hưng Hòa

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)

TẢI Lịch làm việc từ ngày 02/5/2016 đến 06/5/2016


Lượt truy cập: 117

Đánh giá bài viết: