Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 05/6/2017 đến 09/6/2017

02-06-2017

Lịch làm việc

Thứ Hai ngày 05/6/2017:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự khai mạc Hội nghị triển khai các quy định của Bộ Luật Dân sự và Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 (đã có thư mời riêng)

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài tiếp công dân ở xã Lai Hưng

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

9 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba ngày 06/6/2017:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị (khóa X)

                - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - Triễn lãm tỉnh

10 giờ 30: Ủy quyền Trưởng Phòng Y tế tiếp Đoàn giám sát dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2017

MD: - Các thành viên Ban Chỉ đạo dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em huyện (do Trung tâm Y tế huyện mời)

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm y tế huyện

Chiều:

13 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự báo cáo kết quả lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện

          ĐĐ: Hội trường A – Sở Tài nguyên và Môi trường

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự Hội nghị tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017 (đã có thư mời và chương trình riêng)

                    - Lãnh đạo Văn phòng, các c/v: Loan, Duy dự

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Thứ Tư ngày 07/6/2017:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Quân khu, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017.

          ĐĐ: Ban Chỉ huy Quân sự huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục – Đào tạo

                  ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm cùng Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị chia sẽ và tháo gỡ những khó khăn đối với các hộ chăn nuôi gà trên địa bàn

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Đại hội Chi bộ Lao động – Y tế

          ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

Thứ Năm ngày 08/6/2017:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Lê Thanh Tâm; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện dự Hội nghị triển khai, quán triệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

                    - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

7 giờ 30:   Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

 

13 giờ 30: Ủy quyền đồng chí Lê Nguyên Vũ – Phó Bí thư Đảng ủy dự Đại hội Chi bộ Thanh tra – Tư pháp - Nội vụ

          ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

13 giờ 30: Ủy quyền đồng chí Đỗ Văn Thanh – Đảng ủy viên Đảng ủy các cơ quan Khối nhà nước dự Đại hội Chi bộ Phòng Kinh tế

          ĐĐ: Phòng Kinh tế

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu ngày 09/6/2017:

Sáng:

7 giờ 00: Chủ tịch UBND công tác tại Hà Nội (Từ 09/6 – 14/6/2017)

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự khai mạc Hội nghị triển khai Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, các c/v Duy, Phong dự

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự họp UBND tỉnh nghe thông qua một số nội dung trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

7 giờ 30: Ủy quyền đồng chí Lê Nguyên Vũ – Phó Bí thư Đảng ủy dự Đại hội Chi bộ Văn hóa – Thông tin       

          ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

                (Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)

Lượt truy cập: 79

Đánh giá bài viết: