Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 06/6/2016 đến 10/6/2016

03-06-2016

Lịch làm việc

Thứ Hai ngày 06/6/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự họp Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2016

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức khánh thành Đài Truyền thanh huyện và Họp mặt báo giới nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Đài Truyền thanh (Đài Truyền thanh chuẩn bị nội dung họp)

- Chánh văn phòng, c/v Loan dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 00: Chủ tịch UBND họp bàn về việc cải tạo hệ thống cây xanh sân trường Trường Trung học cơ sở Lai Uyên

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Giáo dục – Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch, Xí nghiệp Công trình công cộng

- Chánh văn phòng, c/v Loan dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2016

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND dự nghe công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Y tế.

MD: - Lãnh đạo Phòng Nội vụ; Công chức và nhân viên Phòng Y tế

- Phó Chánh văn phòng Nguyễn Hoàng Quân dự

ĐĐ: Phòng họp Phòng Y tế

Thứ Ba ngày 07/6/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND dự Tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn xã Lai Uyên

ĐĐ: Hội trường UBND xã Lai Uyên

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp Ủy ban bầu cử huyện

MD: - Thành viên Ủy ban bầu cử huyện (do Phòng Nội vụ mời và chuẩn bị nội dung họp)

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v: Duy, M.Phước dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 00: Chủ tịch UBND họp về việc xây dựng khu di tích Dinh Điền II

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường, Văn hóa – Thông tin, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Ban quản lý dự án

      - Lãnh đạo UBND xã Trừ Văn Thố

- Chánh văn phòng, c/v Quang dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

10 giờ 00: Chủ tịch UBND họp bàn về việc xây dựng Trung tâm văn hóa xã Lai Hưng

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường, Văn hóa – Thông tin, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Ban quản lý dự án

      - Lãnh đạo UBND xã Lai Hưng

- Chánh văn phòng, c/v Quang dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Chỉ đạo Dự án CTTTDDTE – Sở Y tế Bình Dương về tổ chức giám sát các hoạt động của Dự án tại 9 huyện, thị, thành phố và các xã, phường, thị trấn

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

(Trung tâm Y tế mời, chuẩn bị nội dung báo cáo và tài liệu tiếp Đoàn)

- Phó Chánh văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Loan dự

ĐĐ: Trung tâm Y tế huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND họp Chi bộ và dự Lễ kết nạp Đảng viên mới.

          MD: Các đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng HĐND–UBND

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Thứ Tư ngày 08/6/2016:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII (cả ngày)

                - Chánh văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

Thứ Năm ngày 09/6/2016:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Ủy quyền ông Trần Quốc Hải - Ủy viên Thường trực HĐND trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

          ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp giao ban khối Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2016.

         ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

8 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Lê Thanh Tâm họp UBND huyện nghe thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Bàu Bàng giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến 2025.

MD: - Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND

  - Các Thành viên UBND

  - Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Điện lực Bàu Bàng, Giáo dục – Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thông tin, Chi cục Thống kê, Văn phòng Huyện ủy.

- Lãnh đạo Văn phòng, các c/v: Quang, X.Lộc, Duy dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 24-CtrHĐ/TU ngày 23/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

MD: - Các đồng chí Đảng ủy viên

  - Đ/c Nguyễn Minh Hiếu – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

  - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước – Thư ký Đảng ủy

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy

               - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban vận động thành lập Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo

MD: Thành viên Ban vận động (do Phòng Lao động – Thương binh và Xã Hội mời và chuẩn bị nội dung)

- Phó Chánh văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Loan dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

15 giờ 00: Chủ tịch UBND làm việc với Ban Giám đốc kho bạc tỉnh (có chương trình riêng)

               - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu ngày 10/6/2016:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Lê Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị thảo luận Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

                - Chánh văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự bàn giao Trường Mầm non Long Nguyên 

  MD: Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch

ĐĐ: Phòng họp Nông trường cao su Long Nguyên

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND huyện dự buổi làm việc với Tổ khảo sát kết quả tổ chức thực hiện Đề án 2868 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

MD: Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 (Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)

TẢI Lịch làm việc từ ngày từ 06/6/2016 đến 10/6/2016


Lượt truy cập: 87

Đánh giá bài viết: