Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/10/2019 đến 11/10/2019

07-10-2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/10/2019 đến 11/10/2019

Thứ Hai ngày 07/10/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp rà soát công tác chuẩn bị Họp mặt doanh nghiệp năm 2019

MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế, Nội vụ, Trung tâm Văn hóa - Thể thao,  Xí nghiệp công trình công cộng.

                   - Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên: Xuân Lộc, Bình dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện.

 Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, các phó Chủ tịch UBND họp nghe thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bàu Bàng.

          MD:  - Thường trực Huyện ủy;

                   - Các thành viên UBND huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án

                   - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

                   - Đơn vị tư vấn (do Phòng Tài nguyên – Môi trường mời)

- Chánh Văn phòng, chuyên viên Xuân Lộc dự

          ĐĐ:  Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

14 giờ 00: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND họp giao ban Thường trực HĐND

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, chuyên viên Loan  dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Ba ngày 08/10/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND dự Hội thảo “Định hướng công nghiệp hóa – đô thị hóa huyện Bàu Bàng giai đoạn 2020-2025”.

- Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên: Duy, Bình, Nam, Xuân Lộc, Loan, Thảo, Tuyết Lộc dự

ĐĐ: Hội trường A, Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Thứ Tư ngày 09/10/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng bồi thường dự án giải phóng mặt bằng khu đất công diện tích 60.602,9m2 tại ấp 6, xã Hưng Hòa

MD:  - Thành viên Hội đồng bồi thường

-   Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

-  Chuyên viên Xuân Lộc cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Đài Truyền thanh

9 giờ 00: Chủ tịch UBND dự bàn giao công việc Chủ tịch UBND xã Cây Trường II.

          ĐĐ: UBND xã Cây Trường II

11 giờ 30:  Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương tiếp lãnh đạo Công ty TNHH Công nghiệp Kolon Bình Dương đến chào xã giao (theo lịch của Huyện ủy)

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị sinh hoạt ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 (theo lịch của Huyện ủy)

ĐĐ: Hội trường A, Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Thứ Năm ngày 10/10/2019:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa tham gia Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh (từ ngày 10 đến ngày 14/10/2019)

7 giờ 30: Ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự họp giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc triển khai dự án Xây dựng đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Diễn đàn “Ngành Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2019.

-       Chuyên viên Duy cùng dự.

ĐĐ: Hội trường A, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội chữ thập đỏ huyện Bàu Bàng lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021.

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hoàng Cát Center tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng.

            MD: -  Đại diện các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên – Môi trường

-       Thành viên Hội đồng thẩm định (Do Phòng Quản lý đô thị mời)

-       Các chuyên viên: Bình, Xuân Lộc cùng dự

                 ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

15 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương kiểm tra công tác chuẩn bị họp mặt doanh nghiệp năm 2019     

MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Xí nghiệp công trình công cộng.

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, các chuyên viên: Xuân Lộc, Bình dự

          ĐĐ: Hội trường Huyện

Thứ Sáu ngày 11/10/2019:

Sáng:

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng, Phó các Ban HĐND dự Họp mặt doanh nghiệp năm 2019 (đã có thư mời riêng)

                 - Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên: Xuân Lộc, Duy, Bình,  Nam, Loan, Thảo, Tuyết Lộc, Đào, Hiếu dự

          ĐĐ: Hội trường huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)Lượt truy cập: 112

Đánh giá bài viết: