Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 07/3/2016 đến 11/3/2016

04-03-2016

Lịch làm việc

Thứ Hai ngày 07/3/2016:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND họp thống nhất thành phần tham gia các Ban Bầu cử huyện.

MD:   - Đại diện Lãnh đạo UBMTTQ huyện, Phòng Nội vụ

                    - Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Tấn dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra tình hình cơ sở vật chất các trường học để xây dựng kế hoạch sửa chữa trong dịp hè 2016

                 (Phòng Giáo dục - Đào tạo tổng hợp nhu cầu sửa chữa của các trường, gửi trước cho thành viên đoàn)

MD:  Lãnh đạo các đơn vị: Giáo dục - Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị

ĐĐ: Các trường học trên địa bàn các xã: Lai Hưng, Long Nguyên, Tân Hưng, Hưng Hòa (Tập trung tại UBND huyện để cùng đi)

9 giờ 00:  Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Thương, Lê Thanh Tâm báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND kiểm tra tình hình cơ sở vật chất các trường học để xây dựng kế hoạch sửa chữa trong dịp hè 2016

                 (Phòng Giáo dục - Đào tạo tổng hợp nhu cầu sửa chữa của các trường, gửi trước cho thành viên đoàn)

MD:  Lãnh đạo các đơn vị: Giáo dục - Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị

ĐĐ:   Các trường học trên địa bàn các xã: Cây Trường II, Trừ Văn Thố, Lai Uyên (Tập trung tại UBND huyện để cùng đi)

 

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe báo cáo kế hoạch tuyên truyền bầu cử, chương trình văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 02 năm thành lập huyện

MD: - Trưởng, phó các đơn vị: Văn hóa - Thông tin, Trung tâm văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Tấn dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm làm việc với Viện quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương để thống nhất cao độ nền thoát nước mặt.

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

ĐĐ: Phòng Quản lý đô thị

Thứ Ba ngày 08/3/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại” (Phòng Quản lý đô thị gửi trước tài liệu cho các thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu góp ý)

MD:  - Các Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 185-QĐ/HU ngày 19/11/2015 của Huyện ủy

- Chánh Văn phòng, C/v Quang dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện     

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày lễ lớn.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Thường vụ Huyện ủy (mở rộng) để thảo luận, giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

Thứ Tư ngày 09/3/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp bàn các nội dung:

          1) Giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

2) Nghe thông qua dự thảo các Chương trình:

               - Phát triển công nghiệp ổn định, bền vững; Chuyển dịch cơ cấu, sản xuất nông nghiệp theo hướng kỹ thuật, công nghệ cao (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)

               - Đào tạo nguồn học sinh chất lượng cao (Phòng Giáo dục - Đào tạo chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)

               - Phát triển văn hóa thể thao (Phòng Văn hóa - Thông tin chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)

               (Đề nghị các cơ quan nói trên gửi trước tài liệu cho thành phần dự họp để nghiên cứu góp ý)

MD:  - Các Thành viên UBND huyện

- Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Lao động - Thương binh xã hội, Nội vụ.

- Lãnh đạo Văn phòng, các c/v Quang, X. Lộc, Tấn dự

ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Chỉ đạo các hoạt động Thanh thiếu nhi huyện Bàu Bàng năm 2016

          MD:  - Các Thành viên Ban Chỉ đạo (do Huyện đoàn mời)

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Tấn dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

15 giờ 00: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp thống nhất các hạng mục sửa chữa ở các trường học

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Giáo dục - Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị

- Chánh Văn phòng, c/v Quang dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

16 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND dự họp mặt đầu năm 2016  (có chương trình riêng)

- Lãnh đạo Văn phòng dự         

ĐĐ: Đài Truyền thanh huyện

Thứ Năm ngày 10/3/2016:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

 

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính” (Phòng Nội vụ gửi trước dự thảo Đề án cho các thành viên Ban Chỉ đạo để nghiên cứu góp ý)

MD: - Các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 186-QĐ-HU ngày 19/11/2015 của Huyện ủy

- Chánh Văn phòng, c/v Tấn, Nương dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm họp Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể

          ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030 (Phòng Giáo dục – Đào tạo gửi trước dự thảo Đề án cho các thành viên Ban Chỉ đạo để nghiên cứu góp ý)

MD: - Các Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 190-QĐ/HU ngày 19/11/2015 của Huyện ủy

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Tấn dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu ngày 11/3/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Thương, Lê Thanh Tâm họp nghe đơn vị tư vấn thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2025

               (Phòng Tài chính - Kế hoạch gửi trước tài liệu cho thành phần dự họp nghiên cứu góp ý)

MD:  - Các Thành viên UBND huyện

- Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế, Quản lý đô thị, Giáo dục - Đào tạo, Phòng Y tế, Văn hóa - Thông tin, Lao động - Thương binh xã hội, Điện lực, Xí nghiệp phát triển công nghiệp - Đô thị Bàu Bàng

- Lãnh đạo Văn phòng, các cv: Quang, X.Lộc, Tấn dự

ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND dự Lễ công nhận Trường Tiểu học Tân Hưng đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3

ĐĐ: Trường Tiểu học Tân Hưng

         

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp rút kinh nghiệm việc tổ chức Hội trại tòng quân năm 2016 và nghe Huyện đoàn thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, 70 năm Ngày Thể thao Việt Nam (Huyện đoàn chuẩn bị các nội dung)

MD:  - Các Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy Hội trại tòng quân năm 2016 (Do Huyện đoàn mời)

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Tấn dự

          ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm họp Ban tổ chức họp mặt các trang trại

MD:  - Các thành viên Ban Tổ chức (Do Phòng Kinh tế mời)

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

15 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị tổng kết Phòng Quản lý đô thị

          ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)

TẢI Lịch làm việc từ ngày 07/3/2016 đến 11/3/2016


Lượt truy cập: 93

Đánh giá bài viết: