Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 11/4/2016 đến 15/4/2016

08-04-2016

Lịch làm việc

Thứ Hai ngày 11/4/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND tiếp công dân ở xã Lai Hưng

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Họp mặt trang trại

MD: - Trưởng Phòng Kinh tế (chuẩn bị nội dung và tài liệu họp), Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa – Thể thao

- Lãnh đạo Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2016.

- Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba ngày 12/4/2016:

Sáng:

07 giờ 30: Chủ tịch UBND họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua dự thảo sửa đổi Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh về ban hành Quy định bảo vệ môi trường

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm cùng Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Nguyên nghe báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ quý I/2016 và công tác triển khai chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Theo chương trình của Huyện ủy).

ĐĐ: Hội trường UBND xã Long Nguyên

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2016 (đã có thư mời riêng)

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Trinh dự

ĐĐ: Đài Truyền thanh huyện

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp đánh giá tình hình hoạt động công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

          ĐĐ: Văn phòng Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND họp Ủy ban bầu cử huyện

MD: - Các thành viên Ủy ban bầu cử huyện (do Phòng Nội vụ - Thường trực Ủy ban bầu cử mời)

- Chánh Văn phòng, c/v Duy dự

          ĐĐ: Xí nghiệp Công trình công cộng huyện

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo

          ĐĐ: Đài Truyền thanh huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự họp nghe công bố Quyết định số 945/QĐ-SXD ngày 06/4/2016 của Sở Xây dựng về các nội dung liên quan đến công tác thanh tra công trình xây dựng trên địa bàn huyện

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án, Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế

- Đại diện Lãnh đạo UBND các xã

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Quang, X. Lộc cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Thứ Tư ngày 13/4/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

ĐĐ: Hội trường A – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự họp giao ban khối Đảng

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm họp UBND tỉnh nghe thông qua các nội dung: Chương trình phát triển đô thị Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020 và Chương trình đột phá tập trung đầu tư xây dựng khu đô thị mới gắn với nâng cấp, chỉnh trang thành phố Thủ Dầu Một và các đô thị vệ tinh, sạch đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân

          ĐĐ: Phòng họp A – Ủy ban nhân dân tỉnh

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Bàu Bàng (Ban biên tập website), dự án công nghệ thông tin cấp xã

MD: - Các Thành viên Ban biên tập website (do Phòng Văn hóa – Thông tin mời).

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Lao động Thương binh và Xã hội, Kinh tế, Tài nguyên – Môi trường, Tài chính – Kế hoạch

- Chánh Văn phòng, c/v Trinh, Nam dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND họp nghe báo cáo tình hình lập dự toán, phân bổ và thực hiện kinh phí bầu cử ở cấp huyện và xã

MD: - Thường trực Huyện ủy

 - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Kho bạc, Văn phòng Huyện ủy

- Chủ tịch UBND, kế toán ngân sách các xã

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Duy dự

ĐĐ: Xí nghiệp Công trình công cộng huyện

 

Thứ Năm ngày 14/4/2016:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND họp giao ban khối nội chính

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Duy, Phong dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD: Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

          ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Hội thảo Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

ĐĐ: Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Ủy viên Thường trực HĐND dự Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử  Đại biểu HĐND huyện

ĐĐ: Đài Truyền thanh huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy

               - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe thông qua các chương trình: nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030; phát triển văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Giáo dục – Đào tạo, Văn hóa – Thông tin, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm văn hóa – Thể thao

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Trinh, Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Thứ Sáu ngày 15/4/2016:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Ủy viên Thường trực HĐND huyện dự Hội nghị tập huấn cho ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 -2021

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 1 cấp

MD: Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

ĐĐ: Phòng họp A - Ủy ban nhân dân tỉnh

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND dự Lễ Công nhận Trường THCS Long Bình đạt chuẩn mức độ 3 (có chương trình riêng)

          ĐĐ: Trường THCS Long Bình

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm họp nghe thông qua chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

MD: - Trưởng phòng Quản lý đô thị (chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dư án, Văn hóa – Thông tin, Giáo dục – Đào tạo, Y tế, Điện lực, Viễn Thông

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Quang dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016

MD: - Thành viên Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm (ATTP) huyện, Trưởng Ban chỉ đạo ATTP các xã, Trưởng Trạm và cán bộ chuyên trách ATTP xã (do Trung tâm Y tế huyện mời).

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Trinh dự

ĐĐ: Xí nghiệp Công trình công cộng huyện

 (Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)

TẢI Lịch làm việc từ ngày 11/4/2016 đến 15/4/2016


Lượt truy cập: 94

Đánh giá bài viết: