Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 13/6/2016 đến 17/6/2016

10-06-2016

Lịch làm việc

Thứ Hai ngày 13/6/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 -2021

                 - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, các c/v: Loan, Trinh, Nam dự

ĐĐ: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Lê Thanh Tâm báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

                - Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Phòng Nội vụ báo cáo tình hình sử dụng biên chế, hợp đồng lao động của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện

MD: - Thủ trưởng các cơ quan: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch,  Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế, Thanh Tra, Tư pháp, Văn hóa – Thông tin, Lao động – Thương binh xã hội, Phòng Y tế, Giáo dục – Đào tạo.

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Duy dự

         

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

10 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe báo cáo về việc trang bị phần mềm giáo dục

          MD:  - Trưởng các Phòng: Giáo dục – Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Nam dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND dự họp nghe triển khai nhiệm vụ để chuẩn bị phục vụ Bộ Quốc phòng kiểm tra toàn diện công tác quân sự địa phương

         

MD:  - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện

                   - Chánh Văn phòng cùng đi

          ĐĐ: Phòng giao ban trực tuyến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thứ Ba ngày 14/6/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự họp nghe báo cáo dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng

          ĐĐ: Hội trường A – Tỉnh ủy

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND dự Hội nghị Tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (có chương trình và thư mời riêng)

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v M.Phước dự

ĐĐ: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Tư ngày 15/6/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp giữa năm 2016 (lần 2) – HĐND tỉnh

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch HĐND dự họp giao ban khối nội chính 6 tháng đầu năm 2016

                - Phó Chánh văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, các c/v Phong, Duy dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp họp giao ban khối Đảng 6 tháng đầu năm 2016.

      ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND dự làm việc với Đoàn giám sát của Tỉnh về giám sát kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

                ĐĐ: Phòng họp Đài truyền thanh huyện

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn thương dự nghe công bố thông tin bản dự thảo Kế hoạch tái định cư Dự án đường dây 500kv Đức Hòa – Chơn Thành

MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên – Môi Trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất.

                   - Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Trừ Văn Thố, Cây Trường II

- Phó Chánh văn phòng Nguyễn Thanh Phước, C/v X.Lộc dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Năm ngày 16/6/2016:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Ủy quyền ông Nguyễn Minh Hiếu – Chánh Thanh tra huyện tiếp công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

         

ĐĐ: Địa điểm tiếp công dân huyện.

8 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND dự Lễ khánh thành Đài Truyền thanh và kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (có thư mời và chương trình riêng)

                             - Lãnh đạo Văn phòng, các c/v Duy, Trinh dự

         ĐĐ: Đài Truyền thanh huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy

               - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Thứ Sáu ngày 17/6/2016:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND huyện dự họp kỳ họp thứ I, HĐND huyện Bàu Bàng khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

                - Lãnh đạo Văn phòng, cùng các chuyên viên dự.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

 (Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)

TẢI Lịch làm việc từ ngày 13/6/2016 đến 17/6/2016


Lượt truy cập: 83

Đánh giá bài viết: