Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/5/2018 đến 20/5/2018

11-05-2018

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 14/5/2018 đến 20/5/2018

Thứ Hai ngày 14/5/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

8 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp bàn công tác chuẩn bị Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2018

MD:  - Trưởng Phòng Kinh tế.

- Đại diện Lãnh đạo: Tổng Công ty BECAMEX, Xí nghiệp phát triển công nghiệp – Đô thị Bàu Bàng

- Lãnh đạo Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba ngày 15/5/2018:

Sáng:

8 giờ 00:  Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị giao ban khối Đảng tháng 5/2018

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

8 giờ 00:  Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn huyện (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuẩn bị nội dung)

          MD:  - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Tài nguyên – Môi trường mời)

                    - C/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Lê Thanh Tâm họp bàn kế hoạch đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân (Phòng Quản lý đô thị và Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị kế hoạch và tài liệu họp)

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Quản lý độ thị, Trung tâm phát triển quỹ đất, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Văn hóa – Thông tin, Văn phòng Huyện ủy.

                    - Đại diện lãnh đạo UBND 2 xã: Lai Uyên, Lai Hưng

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính

          ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Thứ Tư ngày 16/5/2018:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

          ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

MD: Thủ trưởng các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

          ĐĐ: Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với Giám đốc Xí nghiệp Phát triển công nghiệp – Đô thị Bàu Bàng về thiết kế bảng tên trên cây trồng ở Trung tâm hành chính huyện và kiểm tra thực tế một số hạng mục công trình hạ tầng

          MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế, Trung tâm phát triển quỹ đất

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Năm ngày 17/5/2018:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh tháng 5/2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2018.                

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Đại diện Lãnh đạo các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện;

- Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Phòng Cảnh sát PCCC, Đội Quản lý thị trường số 10, Xí nghiệp công trình công cộng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Văn phòng Huyện ủy.

                     - Lãnh đạo Văn phòng, các C/v: Quang, X. Lộc, Duy, Loan dự.

                ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

         

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp giao ban khối Nội chính

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, các c/v Phong, Duy dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện  

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Bàu Bàng năm 2018

MD: - Các thành viên Ban Tổ chức (do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội mời)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Sáu ngày 18/5/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2018

          ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Lễ ra quân khai thác mủ & Hội thi bàn tay vàng khai thác mủ cao su lần thứ XXII năm 2018 của Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa

ĐĐ: Lô I15, Đội 3 NTCS Nhà Nai - ấp 1, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ X

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - Triễn lãm tỉnh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương lần thứ V – 2018

          ĐĐ: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Dương

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

          ĐĐ: Hội trường B – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Chủ Nhật ngày 20/5/2018:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2562 – Dương lịch 2018

                    - Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự

          ĐĐ: Chùa Tịnh Nghiêm (xã Trừ Văn Thố)

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)Lượt truy cập: 81

Đánh giá bài viết: