Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/5/2017 đến 19/5/2017

12-05-2017

Lịch làm việc

Thứ Hai ngày 15/5/2017:

Sáng:

7 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Lễ Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017

          ĐĐ: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Dầu Tiếng

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài tiếp Công dân ở xã Lai Hưng

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Nguyễn Văn Thương báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương nghe Phòng Kinh tế báo cáo công tác chuẩn bị Lễ phát động Tết Trồng cây năm 2017

MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Kinh tế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự họp giao ban khối Đảng tháng 5/2017

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự họp giao ban khối Nội chính

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Phong, Duy dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Thứ Ba ngày 16/5/2017:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, các Phó Chủ tịch HĐND dự Lễ công bố xã Hưng Hòa đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016 và kỷ niệm 40 năm thành lập xã Hưng Hòa

               - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Nhà hàng Thanh Hương - ấp 2 xã Hưng Hòa

Thứ Tư ngày 17/5/2017:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đối với các cơ quan cấp huyện, cấp xã và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã 06 tháng đầu năm 2017 (có kế hoạch riêng)

                - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, C/v Nương cùng đi

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng  

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp”

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua: kế hoạch triển khai xây dựng Khu công nghiệp Cây Trường; dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh tháng 5/2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2016.              

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty BECAMEX;

- Đại diện Lãnh đạo các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện;

- Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Phòng Cảnh sát PCCC, Đội Quản lý thị trường số 10, Xí nghiệp công trình công cộng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Văn phòng Huyện ủy.

                     - Lãnh đạo Văn phòng, các C/v: X. Lộc, Duy, Loan, Thảo dự.

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đối với các cơ quan cấp huyện, cấp xã và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã 06 tháng đầu năm 2017 (có kế hoạch riêng)

                - C/v Nương cùng đi

          ĐĐ: UBND xã Long Nguyên  

Thứ Năm ngày 18/5/2017:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

         

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đối với các cơ quan cấp huyện, cấp xã và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã 06 tháng đầu năm 2017 (có kế hoạch riêng)

                - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, C/v Nương cùng đi

          ĐĐ: UBND xã Trừ Văn Thố  

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

          ĐĐ: Hội trường B - Tỉnh ủy

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm họp rà soát các chỉ tiêu phân loại đô thị 3 xã: Lai Uyên, Lai Hưng, Long Nguyên (Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung và tài liệu họp)

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Tài nguyên – Môi trường, Chi cục Thống kê

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Lai Uyên, Lai Hưng, Long Nguyên

                    - Chánh Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

13 giờ 30: Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đối với các cơ quan cấp huyện, cấp xã và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã 06 tháng đầu năm 2017 (có kế hoạch riêng)

          ĐĐ: UBND xã Cây Trường II  

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

15 giờ 00: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó Ban KT-XH họp Thường trực HĐND huyện

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Nương dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

15 giờ 00: Chủ tịch UBND kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ phát động Tết trồng cây năm 2017

          MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện

                    - Chánh Văn phòng, c/v X. Lộc cùng đi

          ĐĐ: Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Thứ Sáu ngày 19/5/2017:

Sáng:

6 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND dự Lễ phát động Tết Trồng cây năm 2017 (đã có thư mời riêng)

                  - Lãnh đạo Văn phòng và các chuyên viên: X. Lộc, Duy, Tấn, Nam, Hương, Loan, Thảo, Yến dự

          ĐĐ: Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII), gắn với tổng kết Hội thi Báo cáo viên - Tuyên truyền viên giỏi huyện Bàu Bàng năm 2017

              - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

9 giờ 00: Chủ tịch UBND đối thoại với ông Nguyễn Văn Hy

          MD:  - Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường

- Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa

          ĐĐ: Nhà riêng ông Nguyễn Văn Hy

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Lễ công bố quyết định thành lập Chi cục dự trữ Nhà nước Bình Dương

          ĐĐ: Chi cục dự trữ Nhà nước Bình Dương (QL 13, xã Lai Uyên)

Chiều:  

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng giải tỏa bồi thường công trình đường Mỹ Phước Bàu Bàng nghe thông qua phương án giá (Hồ sơ đợt 1 ở xã Lai Uyên)

          MD:  - Các thành viên Hội đồng

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND tiếp Lãnh đạo Công ty TNHH Polytex Fax Eastern (Việt Nam) đến chào xã giao

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Lượt truy cập: 81

Đánh giá bài viết: