Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 15/8/2016 đến 19/8/2016

12-08-2016

Lịch làm việc

Thứ Hai ngày 15/8/2016:

Sáng:

7 giờ 45: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 năm 2016

          ĐĐ: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

8 giờ 00: Chủ tịch UBND kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành Trường Mầm non Ánh Dương

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Giáo dục – Đào tạo,Văn hóa – Thông tin,  Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Ban Quản lý dự án, Điện lực Bàu Bàng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương (do Phòng Giáo dục – Đào tạo mời)

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước cùng đi

          ĐĐ: Trường Mầm non Ánh Dương

9 giờ 30: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp giao ban khối nội chính tháng 8/2016

                 - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Phong, Duy dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe báo cáo tình hình giải tỏa Khu công nghiệp – Đô thị Bàu Bàng

MD: - Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp phát triển công nghiệp – Đô thị Bàu Bàng, Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường, Chánh Thanh tra huyện, Quản lý đô thị.

- Ông Hồ Đại Triều – Tổ trưởng Tổ chuyên viên

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Thứ Ba ngày 16/8/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa thăm, chúc mừng các cơ sở Phật Giáo nhân dịp Lễ Vu Lan năm 2016 (có chương trình riêng)

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đối với đất ở trên địa bàn huyện

          MD: - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Tài nguyên – Môi trường mời)

                 - Chủ tịch UBND các xã: Long Nguyên, Lai Uyên

          ĐĐ: Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm làm việc với Trung tâm Khuyến nông tỉnh về bố trí nơi làm việc cho Trạm Khuyến nông huyện Bàu Bàng

          MD: Trưởng Phòng Kinh tế

          ĐĐ: Phòng làm việc Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu thăm, chúc mừng các cơ sở Phật Giáo nhân dịp Lễ Vu Lan năm 2016 (có chương trình riêng)

13 giờ 30:   Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm họp Ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016 – xã Lai Hưng

MD: - Các Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Nội dung, Tổ đạo diễn (do Phòng Kinh tế mời)

- Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Lai Hưng

        - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND kiểm tra tiến độ thi công các công trình Trường Tiểu học Hưng Hòa, Tiểu học Lai Uyên A

          MD: Giám đốc Ban Quản lý dự án cùng đi

Thứ Tư ngày 17/8/2016:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Lê Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa làm việc với Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa và Ban Lãnh đạo Khu công nghiệp Tân Bình để nghe dự án Khu công nghiệp Tân Bình mở rộng

MD: - Trưởng các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường

- Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa

- Lãnh đạo Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự họp giao ban khối Đảng tháng 8/2016

          ĐĐ: Văn phòng Huyện ủy

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Hội đồng thi đua khen thưởng xét, đề nghị thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm học 2015 – 2016

MD: - Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng (do Phòng Nội vụ mời)

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Trinh dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương cùng Bí thư Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp TNHH MTV (Becamex IDC)

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm ngày 18/8/2016:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8/2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2016; Kế hoạch thực hiện các Chương trình hành động của Huyện ủy

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện;

- Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện (14);

- Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Phòng Cảnh sát PCCC, Đội Quản lý thị trường số 10, Xí nghiệp Công trình công cộng, Văn phòng Huyện ủy.

                   - Lãnh đạo Văn phòng, các C/v: Quang, X. Lộc, Duy, Loan, Thảo dự.

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

         

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

  - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp thống nhất việc xin lại đất của các Công ty Cao su để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường (chuẩn bị nội dung và tài liệu họp), Giáo dục – Đào tạo

- Chủ tịch UBND các xã: Lai Uyên, Tân Hưng, Hưng Hòa, Long Nguyên, Cây Trường II

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Xí nghiệp công trình công cộng

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp bàn một số vấn đề tổ chức Tết Trung thu và các hoạt động văn hóa mừng năm mới

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công ty cổ phần Tư vấn Dịch vụ Đầu tư BECAMEX ISC, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh xã hội

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, các c/v Loan, Thảo dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

16 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 năm 2016

          ĐĐ: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Thứ Sáu ngày 19/8/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, Trưởng các Ban HĐND dự Lễ khánh thành Trường Mầm non Ánh Dương (có chương trình riêng)

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Trường Mầm non Ánh Dương

         

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, Trưởng các Ban HĐND dự họp mặt kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2016) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2016)

- Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên cùng dự

          ĐĐ: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)

TẢI Lịch làm việc từ 15/8/2016 đến 19/8/2016


Lượt truy cập: 135

Đánh giá bài viết: