Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/7/2017 đến 21/7/2017

14-07-2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 17/7/2017 đến 21/7/2017

Thứ Hai ngày 17/7/2017:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài tiếp Công dân ở xã Lai Hưng

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự khai mạc Hội nghị triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành (đã có thư mời riêng)

                - Các c/v: X. Lộc, Duy, Tấn, Nương, Trang, Thảo dự

          ĐĐ: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự họp giao ban khối Đảng định kỳ tháng 7/2017

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Lao động – Thương binh xã hội, Văn hóa – Thông tin, Trung tâm văn hóa - Thể thao, Ban Chỉ huy Quân sự, Giáo dục – Đào tạo, Huyện đoàn, Trung tâm Y tế, Tài chính - Kế hoạch.

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Trinh dự

          ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

9 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Tổ giúp việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2015 – 2020

                    - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

10 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Lễ khởi công xây dựng công trình Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng

          ĐĐ: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa làm việc với với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Trừ Văn Thố về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2017 (Theo chương trình của Huyện ủy)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân  cùng dự

ĐĐ: UBND xã Trừ Văn Thố

Thứ Ba ngày 18/7/2017:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Lê Thanh Tâm họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh tháng 7/2017  và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2017.           

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện;

- Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Phòng Cảnh sát PCCC, Đội Quản lý thị trường số 10, Xí nghiệp công trình công cộng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Văn phòng Huyện ủy.

                     - Lãnh đạo Văn phòng, các C/v: Quang, X. Lộc, Duy, Trang, Loan dự.

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra việc thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến 2030” tại Chi bộ trường THPT Bàu Bàng

MD:  - Các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1184-QĐ/HU ngày 22-6-2017 của Huyện ủy Bàu Bàng (do Phòng Giáo dục – Đào tạo thông báo)

            - Cấp ủy chi bộ Trường THPT Bàu Bàng (chuẩn bị báo cáo theo đề cương đã gửi trước)

          ĐĐ: Trường THPT Bàu Bàng

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm cùng Đoàn của huyện làm việc với với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lai Uyên về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2017 (Theo chương trình của Huyện ủy)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân cùng dự

ĐĐ: UBND xã Lai Uyên

Thứ Tư ngày 19/7/2017:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

                    - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30:  Chủ tịch UBND làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và việc triển khai thực hiện các ý kiến kết luận, chỉ đạo của UBND huyện.

          MD:  - Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch và toàn thể cán bộ công chức

                    - Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ

                    - Chánh Văn phòng, c/v Quang dự

ĐĐ: Phòng Tài chính - Kế hoạch

13 giờ 30:    Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra việc thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn đến 2030” tại Đảng ủy xã Long Nguyên (Đảng ủy xã Long Nguyên chuẩn bị báo cáo và tài liệu họp theo đề cương báo cáo đã gửi trước)

MD:  - Các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1184-QĐ/HU ngày 22-6-2017 của Huyện ủy Bàu Bàng (do Phòng Giáo dục – Đào tạo thông báo)

            - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Nguyên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Hiệu trưởng các Trường trú đóng trên địa bàn (do UBND xã Long Nguyên mời)

ĐĐ: UBND xã Long Nguyên

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe thông qua phương án bồi thường công trình đường Mỹ Phước – Bàu Bàng

          MD:  - Các thành viên Hội đồng

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Năm ngày 20/7/2017:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30:  Ủy quyền Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp Công dân định kỳ

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

         ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện dự kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (đã có thư mời riêng).

                - Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên cùng dự

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Sáu ngày 20/7/2017:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện tiếp tục dự kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021

                - Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên cùng dự

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Lượt truy cập: 97

Đánh giá bài viết: