Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 20/6/2016 đến 24/6/2016

17-06-2016

Lịch làm việc

Thứ Hai ngày 20/6/2016:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu thăm và chúc mừng Báo Bình Dương, Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Dương nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2016 (theo chương trình của Huyện ủy)

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị tôn vinh những người hiến máu tình nguyện năm 2016

          ĐĐ: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

9 giờ 00: Chủ tịch UBND tiếp và làm việc với Nhạc sỹ Lư Nhất Vũ về thực tế địa phương để sáng tác

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Nguyễn Văn Thương họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo các báo cáo:

               - Tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh 06 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh 06 tháng cuối năm 2016  và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7/2016.

               - Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2016.

               - Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2016

               - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng an ninh 05 năm 2016 - 2020

              

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện;

- Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Giáo dục – Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Lao động – Thương binh xã hội, Văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa – Thể thao, Đài Truyền thanh, Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Chi cục Thống kê, Phòng Cảnh sát PCCC, Đội Quản lý thị trường số 10, Xí nghiệp công trình công cộng, Văn phòng Huyện ủy.

               

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Liên đoàn Lao động, Cựu Chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Huyện đoàn   

- Lãnh đạo Văn phòng, các C/v: Quang, X. Lộc, Duy, Trinh dự.

               ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ năm 2015 đến nay và triển khai nhiệm vụ nhửng tháng tiếp theo năm 2016

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Thứ Ba ngày 21/6/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND họp Ban Thường vụ Huyện ủy                                                                     

                   - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Đài Truyền thanh huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự họp UBND tỉnh thông qua dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (cả ngày)

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe báo cáo quá trình quản lý, sử dụng đối với khu đất Trường Thiếu Niên 3

MD: - Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường (chuẩn bị báo cáo và tài liệu họp)

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trừ Văn Thố

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

15 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe báo cáo phương án thu hồi khu đất 5,9 ha ở xã Hưng Hòa để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng

MD: - Thu trưởng các đơn vị: Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất (chuẩn bị báo cáo và tài liệu họp), Tài nguyên – Môi trường, Tài chính – Kế hoạch

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Thứ Tư ngày 22/6/2016:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - Triễn lãm tỉnh

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự và làm việc với Đoàn công tác của Viện chiến lược và chính sách y tế

ĐĐ: Hội trường Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Dương (Tầng 9 – Tháp B – Trung tâm hành chính tỉnh)

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Bàu Bàng năm 2016

MD: - Các thành viên Ban Tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Bàu Bàng năm 2016 (do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội mời)

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Trinh dự

ĐĐ: Xí nghiệp công trình công cộng

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với Kho bạc huyện về công tác chuẩn bị khởi công xây dựng trụ sở làm việc  

MD: - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kho bạc, Quản lý đô thị, Xí nghiệp phát triển công nghiệp – Đô thị Bàu Bàng, Xí nghiệp cấp nước Bàu Bàng.

         - Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND họp Hội đồng xét tuyển đặt cách viên chức đối với ông Nguyễn Thanh Phong – cán bộ Ban Quản lý dự án huyện.

         

MD: Các thành viên Hội đồng (do Phòng Nội vụ mời)

         

ĐĐ: Phòng làm việc Chủ tịch UBND huyện

Thứ Năm ngày 23/6/2016:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Ủy quyền ông Nguyễn Minh Hiếu – Chánh Thanh tra huyện trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

 

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2025

                - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Đài Truyền thanh huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                   - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

  - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với UBND xã Lai Hưng về chuẩn bị hồ sơ để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2016

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế, Tài chính – kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Điện lực, Quản lý đô thị.

- Đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban ngành liên quan của xã (do UBND xã mời)

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

Thứ Sáu ngày 24/6/2016:

Sáng:

6 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ ra quân “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6/2016” (có chương trình và thư mời riêng)

              

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Tân Hưng

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp bàn giải quyết các trường hợp tự mở đường đi để phân lô, bán nền, xây dựng nhà ở trái phép trên địa bàn huyện

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường (chuẩn bị nội dung và tài liệu họp), Thanh tra, Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Long Nguyên, Lai Uyên, Trừ Văn Thố, Lai Hưng, Tân Hưng

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

8 giờ 00: Ủy quyền Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho Bộ Quốc phòng kiểm tra toàn diện về công tác quân sự, quốc phòng địa phương (có thư mời riêng)

               - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Duy dự

          ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương cùng Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với Cục Hải quan Bình Dương, về việc thành lập kho ngoại quan ở Bàu Bàng

          ĐĐ: Văn phòng Huyện ủy

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)

TẢI Lịch làm việc từ ngày 20/6/2016 đến 24/6/2016


Lượt truy cập: 93

Đánh giá bài viết: