Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/12/2015 đến 25/12/2015

18-12-2015

Lịch làm việc

Thứ Hai ngày 21/12/2015:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu tiếp công dân ở xã Lai Hưng

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

8 giờ 30: Chủ tịch UBND dự Lễ kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (Có chương trình riêng)

          ĐĐ: Hội trường BCH Quân sự huyện

9 giờ 00: Các Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Lê Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐND, Ủy viên Thường trực HĐND dự Lễ kết nạp đảng viên

          MD: Tất cả đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện 

Chiều:

13 giờ 30:  Chủ tịch UBND dự họp nghe Sở Kế hoạch - Đầu tư báo cáo tình hình chuẩn bị đầu tư Trung tâm Hành hành chính huyện Bàu Bàng.

ĐĐ:   Phòng họp B – UBND tỉnh

13 giờ 30: Các Phó Chủ tịch UBND họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội – quốc phòng an ninh tháng 12/2015, kế hoạch quý I/2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2016.

(Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu chủ trì)      

MD:  - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội - HĐND huyện;

- Các thành viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường, Tài chính – Kế hoạch; Quản lý đô thị, Kinh tế, Chi cục thuế, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Giáo dục – Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Lao động – Thương binh xã hội, Văn hóa thông tin, Đài Truyền thanh, Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Chi cục Thống kê, Phòng Cảnh sát PCCC, Đội Quản lý thị trường số 10, BHXH, Văn phòng Huyện ủy.

                     - Lãnh đạo Văn phòng, các C/v: Quang, X. Lộc, Duy dự.

               ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng.

Thứ Ba ngày 22/12/2015:

Sáng:

6 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Bến Cát

7 giờ 30:     Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND họp Ban Thường vụ Huyện ủy

              - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

14 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND nghe báo cáo công tác chuẩn bị thực hiện trang trí Tết

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Văn hóa – Thông tin, Trung tâm văn hóa -  Thể thao.

- Lãnh đạo Văn phòng, C/v Trinh dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

15 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND họp nghe thông qua thiết kế nhà làm việc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Ban Quản lý dự án (chuẩn bị nội dung), Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch

-  Lãnh đạo Văn phòng, C/v Nương, Quang dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Thứ Tư ngày 23/12/2015:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND thăm các chức sắc tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh (có chương trình riêng)

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy

ĐĐ: Hội trường A - UBND thành phố Thủ Dầu Một

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự họp mặt kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2015) và tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2015.

ĐĐ: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng

ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra, đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2015

- Chánh Văn phòng dự

ĐĐ: Văn phòng HĐND – UBND huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai báo cáo tình hình hoạt động năm 2015

MD: - Trưởng, Phó Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, C/v Quang dự

ĐĐ: Phòng làm việc Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương.

Thứ Năm ngày 24/12/2015:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Ông Nguyễn Văn Thương tiếp Công dân định kỳ

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra, đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2015 (cả ngày)

                - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

7 giờ 30: Ủy viên Thường trực HĐND tiếp công dân ở xã Hưng Hòa

          ĐĐ: UBND xã Hưng Hòa

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

13 giờ 30: Ủy viên Thường trực HĐND tiếp xúc cử tri xã Hưng Hòa

ĐĐ: UBND xã Hưng Hòa

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch HĐND cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Thứ Sáu ngày 25/12/2015:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra, đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2015

                - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: UBND xã Trừ Văn Thố

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2015

ĐĐ: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe báo cáo tiến độ bồi thường giải tỏa Khu công nghiệp – Đô thị Bàu Bàng và việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, Khu dân cư

MD: - Đại diện lãnh đạo: Tổng Công ty BECAMEC (IDC), Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương

- Lãnh đạo các đơn vị: Xí nghiệp – Phát triển công nghiệp đô thị Bàu Bàng (chuẩn bị báo cáo), Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị, Điện lực Bàu Bàng, Xí nghiệp cấp nước Bàu Bàng.

- Đại diện lãnh đạo UBND 02 xã: Lai Uyên, Lai Hưng

- Ông Hồ Đại Triều - Tổ trưởng Tổ chuyên viên

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, C/v X. Lộc dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 45:  Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra, đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2015

                - Chánh Văn phòng dự

               ĐĐ: UBND xã Lai Uyên

         

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra, đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2015

                - Chánh Văn phòng dự

               ĐĐ: UBND xã Hưng Hòa

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng bồi thường, giải tỏa Khu công nghiệp Tân Bình

MD: - Các Thành viên Hội đồng (Do Phòng Tài nguyên – Môi trường mời)

   - Chuyên viên X. Lộc dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

15 giờ 15: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra, đánh giá tổ chức cơ sở Đảng năm 2015

                - Chánh Văn phòng dự

               ĐĐ: UBND xã Tân Hưng

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp)

TẢI Lịch làm việc từ 21/12/2015 đến 25/12/2015


Lượt truy cập: 122

Đánh giá bài viết: