Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 21/3/2016 đến 26/3/2016

18-03-2016

Lịch làm việc

Thứ Hai ngày 21/3/2016:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

9 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe báo cáo phương án hoạt động của Xí nghiệp công trình công cộng.

MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Xí nghiệp công trình công cộng (chuẩn bị tài liệu họp), Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ

                   - Chánh Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND họp Ban Thường vụ Huyện ủy

                   - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba ngày 22/3/2016:

Sáng:

6 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2016 (có chương trình và thư mời riêng)

               - Lãnh đạo Văn phòng cùng 10 cán bộ công chức tham dự

          ĐĐ: Đường NC - KCN Bàu Bàng (Phía trước trụ sở UBND huyện)

8 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe báo cáo phương án đầu tư hệ thống Đài Truyền thanh không dây và mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin cho các xã

MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Đài Truyền thanh, Văn hóa - Thông tin

                   - Chủ tịch UBND các xã         

- Chánh Văn phòng, c/v Quang dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện     

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe báo cáo những vấn đề có liên quan đến khu đất công được thu hồi theo Quyết định số 3695/QĐ-UB ngày 29/9/2003 của UBND tỉnh

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên - Môi trường (chuẩn bị báo cáo và tài liệu họp), Thanh tra, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất

- Bí thư, Chủ tịch UBND xã Lai Hưng

- Lãnh đạo Văn phòng, c/v X.Lộc, Quang dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 (có thư mời riêng)

                 - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe phương án triển khai hoạt động phòng khám đa khoa lồng nghép Trạm Y tế Lai Uyên

MD: - Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Tấn dự

          ĐĐ: Trung tâm Y tế huyện

Thứ Tư ngày 23/3/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Ủy viên Thường trực HĐND dự Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (có chương trình riêng)

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

7 giờ 30:  Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp bàn giải quyết vụ hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở xã Lai Hưng

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Quản lý đô thị (chuẩn bị báo cáo và tài liệu họp), Tài nguyên - Môi trường.

- Chủ tịch UBND xã Lai Hưng

- Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v X. Lộc dự

ĐĐ: Phòng Quản lý đô thị

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử

MD: - Trưởng Phòng Nội vụ; Đại diện UBMTTQ huyện

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Thứ Năm ngày 24/3/2016:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

 

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu tiếp và làm việc với Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có chương trình riêng)

          ĐĐ: Đài Truyền thanh huyện

7 giờ 30: Ủy viên Thường trực HĐND tiếp công dân ở xã Hưng Hòa

          ĐĐ: UBND xã Hưng Hòa

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự họp UBND tỉnh nghe thông dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng quý II năm 2016; thông qua phương án thu phí đường bộ của dự án BOT đường DT 741.

          ĐĐ: Phòng họp A - UBND tỉnh.

Thứ Sáu ngày 25/3/2016:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra hiện trạng các lò gạch hoffman và bàn biện pháp xử lý

MD: - Thu trưởng các đơn vị: Quản lý đô thị (chuẩn bị báo cáo và tài liệu họp), Kinh tế, Tài nguyên - Môi trường, Công an, Phòng Cảnh sát PCCC số 6, Chi cục thuế, Đội Quản lý thị trường số 10.

- Chủ tịch UBND 02 xã: Lai Uyên, Lai Hưng

- Lãnh đạo Văn phòng, c/v Duy, X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND dự Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - Sự kiện Slucky Square

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Ủy viên Thường trực HĐND dự Lễ công nhận Trường Mầm non Tân Hưng đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3

          ĐĐ: Trường Mầm non Tân Hưng

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương đối thoại với ông Phạm Văn Thế trước khi ban hành quyết định giải quyết đơn.

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra (gửi trước tài liệu cho thành phần dự họp), Tài nguyên - Môi trường, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ

- Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Phong dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu kiểm tra tình hình cơ sở vật chất các Trạm y tế

MD: Đại diện lãnh đạo: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế

ĐĐ: Tập trung tại Văn phòng HĐND - UBND huyện để cùng đi

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)

TẢI Lịch làm việc từ ngày 21/3/2016 đến 26/3/2016


Lượt truy cập: 95

Đánh giá bài viết: