Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/6/2017 đến 30/6/2017

23-06-2017

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 26/6/2017 đến 30/6/2017

Thứ Hai ngày 26/6/2017:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp bàn việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ngành giáo dục

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Nội vụ (chuẩn bị nội dung và tài liệu họp), Giáo dục – Đào tạo

                    - Chánh Văn phòng, các c/v: Loan, Thảo dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30:  Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Đảng ủy các cơ quan khối Nhà nước

MD:  - Các đồng chí Đảng ủy viên

- Bí thư, Phó Bí thư (đối với các chi bộ ghép) các chi bộ trực thuộc

- Đ/c Nguyễn Minh Hiếu – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

- C/v Trinh – Thư ký Đảng ủy

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng giải tỏa bồi thường xây dựng công trình điện 220 kv

          MD: - Các thành viên Hội đồng

                    - C/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Ba ngày 27/6/2017:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Thường vụ Huyện ủy

          ĐĐ: Phòng họp HĐND – UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương; Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện dự buổi tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội

                  - Lãnh đạo Văn phòng, các C/v: Quang, Trang, X. Lộc, Loan, Trinh, Nương, Duy, Phong, Thảo dự

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

14 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa dự giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh khóa XI

          ĐĐ: Hội trường A – HĐND tỉnh

17 giờ 00: Chủ tịch UBND cùng Bí thư Huyện ủy tiếp Lãnh đạo Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)

                    - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Có chương trình riêng

Thứ Tư ngày 28/6/2017:

Sáng:

7 giờ 30: Các Phó Chủ tịch HĐND; các Phó Chủ tịch UBND; Trưởng các Ban HĐND huyện dự Hội nghị Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU, ngày 28-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Bảo đảm quốc phòng và an ninh trong tình hình mới” (Theo chương trình của Huyện ủy)

                - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

          MD: Thủ trưởng các đơn vị: Công an huyện, Quản lý đô thị

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm 2017 Cụm thi đua các Huyện, Thị, Thành phố

          ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị Hội Khuyến học

          ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm cùng Bí thư Huyện ủy tiếp lãnh đạo Công ty Giày Gia Định đến chào xã giao và tìm hiểu thông tin đầu tư

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm ngày 29/6/2017:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng

                    - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - Triễn lãm tỉnh

7 giờ 30:  Ủy quyền lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

         

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

15 giờ 30: Chủ tịch UBND họp nghe thông qua thiết kế Nhà tưởng niệm Anh hùng Trừ Văn Thố

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa – Thông tin

                    - Chủ tịch UBND xã Trừ Văn Thố

                    - Đơn vị tư vấn (do Phòng Quản lý đô thị mời)

                    - Chánh Văn phòng, c/v Quang dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu ngày 30/6/2017:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND làm việc với lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện (có chương trình riêng)

                    - Chánh Văn phòng, các c/v: Duy, X. Lộc, Tấn cùng dự

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Lượt truy cập: 108

Đánh giá bài viết: