Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 29/5/2017 đến 02/6/2017

26-05-2017

Lịch làm việc

Thứ Hai ngày 29/5/2017:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

- Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe Phòng Nội vụ báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phong trào thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017

          MD:  - Thường trực HĐND huyện

- Lãnh đạo Phòng Nội vụ (chuẩn bị kế hoạch và tài liệu họp)

- Lãnh đạo Văn phòng, c/v Duy dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

9 giờ 45: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Tổ Biên tập xây dựng Kế hoạch Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020

          MD:  - Các thành viên Tổ Biên tập (do Phòng Nội vụ mời)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Duy dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Trường THPT Bàu Bàng, Giáo dục – Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Công an huyện, Trung tâm Y tế, Điện lực, Xí nghiệp Phát triển công nghiệp – Đô thị Bàu Bàng

                    - Đại diện lãnh đạo UBND xã Lai Uyên

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng

          ĐĐ: UBND xã Lai Hưng

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương tiếp xúc cử tri xã Tân Hưng

          ĐĐ: UBND xã Tân Hưng

13 giờ 30: Ủy quyền đồng chí Lê Nguyên Vũ - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan khối nhà Nhà nước dự Đại hội Chi bộ Tài nguyên – Môi trường

ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp Công trình công cộng

Thứ Ba ngày 30/5/2017:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới tại Trung đoàn bộ binh 6 - ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng

          ĐĐ: Trung đoàn bộ binh 6 - ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Hội nghị tổng kết, biểu dương phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Bình Dương lần thứ VIII (2014 – 2016)

          ĐĐ: Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (Đường 30/4, phường Phú Hòa)

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ Khai mạc hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2017

          ĐĐ: Khu di tích Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND tiếp xúc cử tri xã Lai Uyên

          ĐĐ: UBND xã Lai Uyên

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2016

          ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm cùng Bí thư Huyện ủy thăm một số trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện

          ĐĐ: Tập trung tại Văn Phòng Huyện ủy để cùng đi         

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp bàn kế hoạch phối hợp kiểm tra việc xây dựng và vệ sinh môi trường trong các khu dân cư do Tổng Công ty BECAMEX làm chủ đầu tư

          MD:  - Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty BECAMEX

- Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp phát triển công nghiệp – Đô thị Bàu Bàng

- Thủ trưởng các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Xí nghiệp công trình công cộng

                    - Chánh Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Tư ngày 31/5/2017:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương; các Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

                    - Chánh Văn phòng dự

          ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu tiếp Đoàn kiểm tra giám sát của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

MD: - Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện (theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện)

                    - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, C/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Tâm dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

          ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện đầu tư công năm 2017 và tiến độ giải ngân các nguồn vốn

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch (chuẩn bị nội dung và tài liệu họp), Ban Quản lý dự án, Quản lý đô thị, Kinh tế, Giáo dục – Đào tạo, Xí nghiệp công trình công cộng, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất;

                    - Chủ tịch UBND các xã;

- Chánh Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa giám sát tình hình thu gom rác thải, vệ sinh công cộng trên địa bàn huyện (có kế hoạch riêng)

                - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Nương dự

                ĐĐ: Xí nghiệp Công trình công cộng

Thứ Năm ngày 01/6/2017:

Sáng:                                                                                     

7 giờ 30:  Chủ tịch HĐND trực tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Thủ trưởng các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân.

         

ĐĐ: Địa điểm Tiếp dân (đặt tại Thanh tra huyện).

7 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tiếp Công dân ở xã Hưng Hòa

          ĐĐ: UBND xã Hưng Hòa

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Quốc tế Miền Đông bàn kế hoạch tổ chức Hội thảo phát triển ngành dịch vụ giải trí trên địa bàn huyện

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Kinh tế, Tài nguyên – Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị

                    - Chánh Văn phòng, c/v X. Lộc dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị tổng kết công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 (có chương trình riêng)

          MD: Thành phần tham dự do Phòng Giáo dục – Đào tạo mời

                  - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoàng Quân, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Sáu ngày 02/6/2017:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND; các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện họp chi bộ

          MD: Tất cả Đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

9 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp bàn kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất xây dựng Khu công nghiệp Tân Bình

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường (chuẩn bị nội dung và tài liệu họp), Thanh tra, Tư pháp, Công an

                    - Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình

                    - Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa

                    - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Phong, Duy dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Ủy quyền đồng chí Lê Nguyên Vũ - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan khối nhà Nhà nước dự Đại hội Chi bộ Tài chính - Kế hoạch

ĐĐ: Phòng họp Xí nghiệp công trình công cộng

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm 2017

          ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)


Lượt truy cập: 78

Đánh giá bài viết: