Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/9/2019 đến 04/10/2019

27-09-2019

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ 30/9/2019 đến 04/10/2019

Thứ Hai ngày 30/9/2019:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị trực tuyến công bố quyết định của Bộ Tài chính về thành lập các Chi cục Thuế khu vực

          ĐĐ: Phòng họp trực tuyến Kho bạc tỉnh Bình Dương

Thứ Ba ngày 01/10/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi “Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật” trên địa bàn huyện Bàu Bàng lần 1 năm 2019.

MD: - Các thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo (do Phòng Tư pháp mời)

                  - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Nam, Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện         

Thứ Tư ngày 02/10/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự phiên họp UBND tỉnh (trực tuyến)

          MD: - Đại diện Lãnh đạo 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị:  Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Y tế, Đài Truyền thanh, Ban Quản lý dự án, Xí nghiệp công trình công cộng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao. 

                     - Lãnh đạo Văn phòng, c/v: Nam, Bình dự.

          ĐĐ: Hội trường Huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu; Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa họp Ban Chỉ đạo tổ chức Hội thảo “Định hướng công nghiệp hóa - đô thị hóa huyện Bàu Bàng giai đoạn 2020-2025”

                   - Lãnh đạo Văn phòng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Năm ngày 03/10/2019:

Sáng:                                                                                 

7 giờ 30: Chủ tịch UBND chủ trì tiếp Công dân định kỳ

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, Tài nguyên – Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

ĐĐ: Địa điểm tiếp Công dân (đặt tại Thanh tra huyện).

 8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe thông qua thiết kế Cổng thông tin điện tử huyện

MD: - Đại diện Lãnh đạo: Phòng Văn hóa – Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đài Truyền thanh

                   - Đơn vị tư vấn (do Phòng Văn hóa – Thông tin mời)

                   - Lãnh đạo Văn phòng, c/v Nam dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

               - Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ:  Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Võ Thị Kim Nghĩa cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

Thứ Sáu ngày 04/10/2019:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, giám sát việc thực hiện chế độ hỗ trợ của Tỉnh đối với hộ nghèo trong đó nữ làm chủ hộ

MD: - Đại diện Lãnh đạo: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ.

                   - Đại diện Lãnh đạo UBND xã Tân Hưng và cán bộ phụ trách.

                   - Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thanh Phước, c/v Loan dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Tối:

18 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Họp mặt kỷ niệm 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè (2000 – 2019); 63 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2019)

          ĐĐ: Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp của UBND huyện)Lượt truy cập: 113

Đánh giá bài viết: