Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020

02-08-2020

Xem cỡ chữ:

CMSC Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020

Thứ Hai ngày 03/8/2020:

Sáng:

9 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND nghe Văn phòng và các Ban HĐND báo cáo tình hình xử lý công việc 

     - Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Trang cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2020

 MD: - Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện

         - Chánh Văn phòng, chuyên viên Xuân Lộc cùng dự

ĐĐ: Hội trường huyện

Thứ Ba ngày 04/8/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện

MD: - Các thành viên Ban Chỉ đạo (do Trung tâm Y tế huyện mời)

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

        - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn tỉnh

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

9 giờ 00: Chủ tịch UBND họp xét khen thưởng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường Mỹ Phước – Bàu Bàng (đoạn qua huyện)

MD: - Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (do Phòng Nội vụ mời)

        - Chánh Văn phòng, chuyên viên Loan dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp thẩm định Phương án giá đất để tính nghĩa vụ tài chính đối với khu đất của Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam tại thị trấn Lai Uyên

ĐĐ: Phòng họp 1, Tầng 1, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh

15 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long tiếp lãnh đạo Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn (có chương trình riêng)

Thứ Tư ngày 05/8/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp liên tịch lần 3 chuẩn bị cho kỳ họp HĐND giữa năm (có Giấy mời riêng)

         - Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Trang dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long dự họp sơ kết Ban Chỉ đạo 35 huyện 06 tháng đầu năm 2020

             - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Hội trường B, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

15 giờ 00: Chủ tịch UBND thăm và làm việc với Ban Chỉ huy quân sự huyện

            - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Duy cùng dự

            ĐĐ: Ban Chỉ huy quân sự huyện

Thứ Năm ngày 06/8/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự họp nghe báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch triển lãm thành tựu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Bình Dương 5 năm (2015-2020)

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

8 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp giao ban tuần với các ngành

               - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

9 giờ 00: Chủ tịch UBND thăm và làm việc với Công an huyện

               - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Duy cùng dự

ĐĐ: Công an huyện

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp kiểm điểm đối với các cá nhân ở xã Tân Hưng

MD:  - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện

         - UBND xã Tân Hưng (mời các thành phần có liên quan)

         - Chuyên viên Duy cùng dự

ĐĐ: UBND xã Tân Hưng

Thứ Sáu ngày 07/8/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình “Cùng em đến trường” lần II, tỉnh Bình Dương năm 2020

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (chuẩn bị nội dung và tài liệu họp), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Công an, Trung tâm y tế, Huyện đoàn, Xí nghiệp Công trình công cộng

         - Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn

         - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Loan dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

9 giờ 00: Chủ tịch UBND thăm và làm việc với Công ty CP cao su Bình Dương

             - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Công ty CP cao su Bình Dương

Chiều:

14 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, Trưởng, Phó các  Ban HĐND họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND

MD: -  Đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp)


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 552-TB.signed.pdf

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd