Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022

03-09-2022

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lịch tuần từ 5.9 - 09.9.2022 (phát hành).pdf

Lượt truy cập: 958

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd

Đánh giá bài viết: