Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020

03-07-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020

Thứ Hai ngày 06/7/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

          Lãnh đạo Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long dự họp Đảng ủy xã Cây Trường II

ĐĐ: UBND xã Cây Trường II

9 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng Huyện ủy báo cáo công tác chuẩn bị khách mời và khánh tiết tại Đại hội Đảng bộ huyện

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

9 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp nghe báo cáo công tác trang trí, tuyên tuyền phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND thăm và làm việc với Đảng ủy, UBND xã Lai Hưng

MD: - Đại diện lãnh đạo: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát

        - Phó Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Hội trường UBND xã Lai Hưng

15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp CTCP

MD:  - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất

- Đại diện lãnh đạo Xí nghiệp Phát triển công nghiệp đô thị Bàu Bàng

- Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Lai Uyên

- Chánh Văn phòng, chuyên viên Trang dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

15 giờ 15: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu thăm đồng chí Nguyễn Minh Triết – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

ĐĐ: Tập trung tại UBND xã Phú An lúc 15 giờ 45 để cùng đi

Thứ Ba ngày 07/7/2020:

Sáng:

8 giờ 00:  Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao (chuẩn bị nội dung và tài liệu họp), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Trung tâm y tế, Xí nghiệp công trình công cộng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện, Huyện đoàn, Xí nghiệp Phát triển công nghiệp đô thị Bàu Bàng

        - Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

9 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện lần thứ II

MD:  - Các thành viên Ban Tổ chức (Do Phòng Nội vụ mời)

         - Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị Đảng ủy quân sự huyện Bàu Bàng phiên 6 tháng năm 2020

 ĐĐ: Hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp thông qua Chương trình thu hút lực lượng lao động phục vụ phát triển công nghiệp của huyện Bàu Bàng giai đoạn 2020-2025

             MD:  - Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;

                     - Đại diện lãnh đạo: Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Bảo hiểm xã hội huyện, Liên đoàn lao động huyện, Trung tâm y tế;

                      - Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Tư ngày 08/7/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020

ĐĐ: Hội trường A - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự khai mạc Liên hoan Trung tâm Văn hóa – Thể thao; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Dương năm 2020

ĐĐ: Hội trường huyện

8 giờ 00:  Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Tiểu ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

            - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị sơ kết công tác Hội Người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2020

ĐĐ: Hội trường D – Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND thăm và làm việc với Đảng ủy, UBND xã Long Nguyên

MD: - Đại diện lãnh đạo: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát

        - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Hội trường UBND xã Long Nguyên

Thứ Năm ngày 09/7/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

          - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương chủ trì tiếp Công dân định  kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

            ĐĐ: Ban Tiếp Công dân huyện

7 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND tiếp công dân tại xã Hưng Hòa

            ĐĐ: UBND xã Hưng Hòa

8 giờ 00:  Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Thường vụ Huyện ủy

            ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

8 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2020

            ĐĐ: Hội trường B – Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND thăm và làm việc với Đảng ủy, UBND xã Trừ Văn Thố

MD: - Đại diện lãnh đạo: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát

        - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Hội trường UBND xã Trừ Văn Thố

Thứ Sáu ngày 10/7/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ huyện Bàu Bàng năm học 2018-2019, 2019-2020 

            ĐĐ: Khu di tích lịch sử Địa đạo Tam Giác Sắt, xã An Tây, thị xã Bến Cát

Chiều:

14 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND

            MD: Tất cả đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp)


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 502-TB.signed.pdf

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd