Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020

05-12-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020

Thứ Hai ngày 07/12/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

            - Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp nghe thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

MD: - Lãnh đạo: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (chuẩn bị nội dung và tài liệu họp), Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện

        - Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

 

Thứ Ba ngày 08/12/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND dự kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (3 ngày, từ ngày 08-10/12/2020)

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy

 

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường dự họp kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020

MD:  - Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ

         - Chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

 

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Xí nghiệp Công trình công cộng năm 2020

ĐĐ: Trụ sở Xí nghiệp Công trình công cộng

 

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường dự và chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Văn hóa và Thông tin năm 2020

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

 

Thứ Tư ngày 09/12/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

             - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

 

8 giờ 00: Trưởng Ban Pháp chế HĐND giám sát kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chỉ số cải cách hành chính đối với UBND thị trấn Lai Uyên

MD: - Các thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 25/11/2020 của Thường trực HĐND huyện

        - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Nương cùng dự

ĐĐ: Trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

 

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường dự họp kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo Phòng Tư pháp năm 2020

MD:  - Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ

         - Chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Phòng Tư pháp

 

14 giờ 00: Trưởng Ban Pháp chế HĐND giám sát kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chỉ số cải cách hành chính đối với UBND xã Trừ Văn Thố

MD: - Các thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 25/11/2020 của Thường trực HĐND huyện

        - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Nương cùng dự

ĐĐ: Trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

 

Thứ Năm ngày 10/12/2020:

Sáng:

7 giờ 30:  Chủ tịch HĐND tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

          ĐĐ: Ban Tiếp công dân huyện

 

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự, chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Quản lý đô thị năm 2020

ĐĐ: Phòng họp Phòng Quản lý đô thị

 

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND tiếp công dân tại xã Cây Trường II

ĐĐ: Trụ sở UBND xã Cây Trường II

 

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường dự lễ khai mạc môn Điền kinh trong khuôn khổ Hội khỏe phù đổng huyện Bàu Bàng năm học 2020-2021

ĐĐ: Sân vận động huyện

 

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự, chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất năm 2020

ĐĐ: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện

 

8 giờ 00: Trưởng Ban Pháp chế HĐND giám sát kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chỉ số cải cách hành chính đối với UBND xã Lai Hưng

MD: - Các thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 25/11/2020 của Thường trực HĐND huyện

        - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Nương cùng dự

ĐĐ: Trụ sở UBND xã Lai Hưng

 

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường dự họp kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2020

MD:  - Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ

         - Chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Chiều:

13 giờ 30:  Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy

          - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường họp Hội đồng chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND các xã, thị trấn

            MD:  - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Nội vụ mời)

                    - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trinh cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh

 

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND họp giao ban tuần với các ngành

- Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

 

Thứ Sáu ngày 11/12/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND dự Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

            - Chuyên viên Duy cùng dự

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy quân sự huyện

 

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND họp Đoàn giám sát về tình hình triển khai thực hiện một số công trình đầu tư công trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020

MD: - Các thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 12/10/2020 của Thường trực HĐND huyện

        - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trang cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường dự bàn giao Nghĩa trang liệt sĩ huyện (giai đoạn 1)

MD: - Lãnh đạo: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý dự án, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Chỉ huy quân sự huyện

        - Lãnh đạo UBND xã Lai Hưng

        - Chánh Văn phòng, chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Nghĩa trang liệt sĩ huyện

 

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường năm 2020

MD:  - Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ

         - Chuyên viên Xuân Lộc cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

9 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND họp Đoàn giám sát về thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế tại một số cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2020

MD: - Các thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 25/QĐ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND huyện

        - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trang cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường dự, chỉ đạo kiểm điểm tập thể và đảng viên Chi bộ Kinh tế năm 2020

 

14 giờ 00: Chủ tịch UBND dự họp kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo Thanh tra huyện

ĐĐ: Trụ sở Thanh tra huyện

 

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện năm 2020

MD:  - Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ

         - Lãnh đạo và cán bộ công chức Văn phòng HĐND – UBND huyện

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

 

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp)


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 791-tb_1.PDF

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd