Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020

10-07-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020

Thứ Hai ngày 13/7/2020:

Sáng:

9 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND nghe Văn phòng và các Ban HĐND báo cáo tình hình xử lý công việc 

            - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trang cùng dự

ĐĐ: Phòng làm việc của Thường trực HĐND

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp nghe báo cáo công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn huyện

MD: - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Quản lý đô thị (chuẩn bị báo cáo và tài liệu họp); Công an huyện, Tài nguyên và Môi trường, Xí nghiệp công trình công cộng, Xí nghiệp Phát triển công nghiệp – đô thị Bàu Bàng

        - Đại diện lãnh đạo UBND: thị trấn Lai Uyên và xã Lai Hưng

        - Chánh Văn phòng, chuyên viên Bình cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long thăm và làm việc với Đảng ủy, UBND xã Cây Trường II

MD: - Đại diện lãnh đạo: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Trung tâm phát triển quỹ đất

        - Phó Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Hội trường UBND xã Cây Trường II

Thứ Ba ngày 14/7/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND họp liên tịch lần 2 chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2020 (có thư mời riêng)

- Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Trang cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự lễ trao tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” ở xã Tân Hưng

ĐĐ: Tập trung tại UBND xã Tân Hưng

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Nông dân huyện Bàu Bàng lần thứ II, gắn với tổng kết hoạt động Quỹ nông dân giai đoạn 2016-2020, ra mắt Chi hội Nông dân nuôi yến Bàu Bàng

ĐĐ: Hội trường B – Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy quân sự huyện

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa trên địa bàn huyện

MD: - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Tài nguyên -Môi trường mời)

        - Chuyên viên Xuân Lộc cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài truyền thanh

Thứ Tư ngày 15/7/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020

           - Chánh Văn phòng cùng dự

            ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp thẩm định phương án giá đất tính nghĩa vụ tài chính và tính khấu trừ đối với khu đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Đăng kiểm Vận tải Thuận An Phú thực hiện dự án tại thị trấn Lai Uyên

ĐĐ: Phòng họp 3, Sở Tài chính

9 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp thẩm định phương án giá đất tính nghĩa vụ tài chính và tính khấu trừ đối với khu đất của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển địa ốc An Lạc Việt Land thực hiện dự án Khu nhà ở Thăng Long 2 tại thị trấn Lai Uyên

ĐĐ: Phòng họp 3, Sở Tài chính

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội

MD: - Các thành viên Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội (do Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Bến Cát mời)

        - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

14 giờ 00: Ủy quyền Trưởng Công an huyện dự Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp, tổ chức hành quân dã ngoại

ĐĐ: Hội trường Công an huyện

Thứ Năm ngày 16/7/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND chủ trì tiếp Công dân định  kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

ĐĐ: Ban Tiếp Công dân huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long dự kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa IX

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyên ngành năm 2020 – Lĩnh vực Nông nghiệp – Phát triển nông thôn đối với các phiếu đề xuất đặt hàng do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn thuộc Phân viện Chăn nuôi Nam bộ đề xuất

MD:  - Các thành viên Hội đồng (do Phòng Kinh tế mời)

         - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Xuân Lộc cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

- Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu nghe thông qua góp ý Phóng sự phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện

- Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

14 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu nghe thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện.

- Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Sáu ngày 17/7/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước huyện Bàu Bàng lần thứ II

            - Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên: Nam, Duy, Bình, Xuân Lộc, Loan, Trang, Tuyết Lộc cùng dự

ĐĐ: Hội trường huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long dự kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa IX

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp)


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 511-TB-UBND.signed.pdf

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd