Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

17-10-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020.

Thứ Hai ngày 19/10/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

            - Lãnh đạo Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

8 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND dự Lễ bàn giao nhà tình nghĩa

ĐĐ: Tại nhà bà Cao Thị Đảm, ấp 3, xã Hưng Hòa

 

9 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình trên địa bàn huyện

MD: - Thường trực Huyện ủy

        - Các thành viên Hội đồng thẩm định (do Phòng Tài chính – Kế hoạch mời)

        - Chánh Văn phòng, chuyên viên Bình cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

10 giờ 00: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp thống nhất nội dung phóng sự về nông thôn mới

MD: - Lãnh đạo: Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh

        - Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Xuân Lộc cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng, an ninh tháng 10/2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2020.

MD: - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

 - Lãnh đạo các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Kho bạc, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Chi cục Thống kê, Đội Quản lý thị trường số 3, Xí nghiệp Công trình công cộng, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Văn phòng Huyện ủy.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

- Lãnh đạo Văn phòng, các chuyên viên: Xuân Lộc, Bình, Duy, Loan dự.

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện.

 

Thứ Ba ngày 20/10/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự công bố quyết định về công tác cán bộ

MD:  - Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ

         - Lãnh đạo và Cán bộ công chức Thanh tra huyện

         - Lãnh đạo Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Trụ sở Thanh tra huyện

 

8 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp giải quyết các vướng mắc trong việc thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện và tình hình hoạt động của Xí nghiệp công trình công cộng

MD: - Thủ trưởng các đơn vị: Tài nguyên – Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Xí nghiệp công trình công cộng (chuẩn bị báo cáo), Kho bạc

        - Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn

        - Chánh Văn phòng, chuyên viên Bình cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường họp Đoàn khảo sát tình hình cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện

MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo (chuẩn bị báo cáo), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án, Phòng Quản lý đô thị

         - Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Bình cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

Thứ Tư ngày 21/10/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường họp thông qua quy hoạch xây dựng vùng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bàu Bàng

MD:  - Các Ủy viên UBND huyện

         - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Chi cục Thống kê, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Viễn thông Bến Cát

         - Đại diện Tổng Công ty Becamex, Công ty TNHH Một Thành viên Cao su Dầu Tiếng, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Viện Nghiên cứu cao su miền Nam

         - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

         - Chánh Văn phòng, chuyên viên Bình cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

 

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ

MD: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện

ĐĐ: Hội trường A - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

 

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND nghe Văn phòng và các Ban HĐND báo cáo tình hình xử lý công việc

            - Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Trang cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

Thứ Năm ngày 22/10/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch HĐND tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân, Chi  nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

            ĐĐ: Ban Tiếp công dân huyện

 

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị sơ kết giữa giai đoạn thực hiện Đề án thành lập Đội Công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự trong doanh nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2022

MD: - Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án (do Công an huyện mời)

        - Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Duy cùng dự

ĐĐ: Trụ sở Công an huyện

 

Chiều:

13 giờ 30:  Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy

          - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

 

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp giao ban Khối nội chính

          - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND – UBND huyện

                                                                                         

Thứ Sáu ngày 23/10/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND dự Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Chiến thắng Bót Cây Trường, xã Trừ Văn Thố (đã có thư mời riêng)

            - Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Loan cùng dự

ĐĐ: Nhà trưng bày Di tích Chiến thắng Bót Cây Trường

 

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường dự lễ trao nhà Đại đoàn kết tại xã Long Nguyên (theo lịch của Huyện ủy)

ĐĐ: Tập trung tại trụ sở UBND xã Long Nguyên để cùng đi

 

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp)


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 737-TB.signed.pdf

Lượt truy cập: 1381

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd

Đánh giá bài viết: