Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021

19-02-2021

CMSC Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021.

Thứ Hai ngày 22/02/2021:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường dự khai mạc Hội nghị tập huấn cho Tổ Covid 19 tại cộng đồng về công tác phòng dịch và điều tra khai báo y tế toàn dân.

          MD: Trưởng phòng Y tế huyện, Đội đáp ứng nhanh tuyến huyện (do Trung tâm Y tế huyện mời), Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn, Trưởng trạm y tế, 65 Tổ Covid 19 tại cộng đồng (do Trưởng Ban chỉ đạo các xã, thị trấn mời).

          - Chuyên viên Loan cùng dự.

          ĐĐ: Hội trường A Trung tâm Bồi dưởng chính trị huyện

9 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện nghe Văn phòng HĐND -UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Lãnh đạo Văn phòng

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng  HĐND- UBND huyện.

9 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường dự bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND thị trấn Lai Uyên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

         ĐĐ: Trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

 

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện kiểm tra một số công trình xây dựng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện và Phòng Quản lý đô thị làm chủ đầu tư (Có chương trình riêng).

- Chuyên viên Bình cùng dự.

14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của Thường trực HĐND huyện họp Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện (đợt 1).

          MD: Theo thư mời của TT. HĐND huyện.

                - Phó Chánh Văn phòng và chuyên viên Nương cùng dự.

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND- UBND huyện

 

Thứ Ba ngày 23/02/2021:

Sáng:

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường chủ trì họp Ban chỉ đạo Hội trại Tòng quân năm 2021 (Huyện đoàn chuẩn bị nội dung, thư mời)

          MD: Theo Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

          - Phó Chánh Văn phòng và chuyên viên Loan cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Đài truyền thanh huyện

 

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện họp Ủy ban nhân dân huyện nghe thông qua dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng, an ninh tháng 02/2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03/2021.

MD: - Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện;

- Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện;

- Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Y tế, phòng Kinh tế, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Kho bạc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Điện lực Bàu Bàng, Trung tâm Y tế, Chi cục Thống kê khu vực Bàu Bàng - Dầu Tiếng, Đội Quản lý thị trường số 3, Xí nghiệp Công trình công cộng, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Văn phòng Huyện ủy.       

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

- Lãnh đạo Văn phòng và các chuyên viên: Xuân Lộc, Bình, Duy, Loan cùng dự.

ĐĐ: Phòng họp Đài truyền thanh huyện

 

Thứ Tư ngày 24/02/2021:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương chủ trì họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện liên quan đến các trường họp Khu Công nghiệp Bàu Bàng mở rộng.

MD: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư Khu Công nghiệp Bàu Bàng mở rộng (do Trung tâm phát triển quỹ đất mời).

          - Chánh Văn phòng và chuyên viên Xuân Lộc cùng dự.

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Phú Cường dự họp giao ban khối Đảng, đoàn thể tháng 02 năm 2021.

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy.

 

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (Ban Chỉ huy quân sự huyện chuẩn bị nội dung thư mời)

          - Chánh Văn phòng và chuyên viên Duy cùng dự.

          ĐĐ: Phòng họp Đài truyền thanh huyện

 

Thứ Năm ngày 25/02/2021:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp công dân định kỳ (cả ngày)  

MD: Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

          ĐĐ: Ban Tiếp công dân huyện

8 giờ 00: Chủ tịch UBND chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, thư mời)

MD: Theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND huyện.

                  - Chánh Văn phòng và chuyên viên Trinh cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

 

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy

               - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.

14  giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp giao ban khối Nội chính tháng 02 năm 2021.

MD: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; thủ trưởng các đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Chánh Văn phòng và chuyên viên Duy cùng dự

         ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.

 

Thứ Sáu ngày 26/02/2021:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Nguyễn Phú Cường dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện.

Chiều

14 giờ 00: Chủ tịch UBND huyện kiểm tra một số công trình xây dựng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện và Phòng Quản lý đô thị làm chủ đầu tư (Có chương trình riêng).

- Chuyên viên Bình cùng dự.

 

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp)


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 57-TB_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 837

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd

Đánh giá bài viết: