Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020

19-06-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020

Thứ Hai ngày 22/6/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và các Phó Chủ tịch UBND báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

          - Lãnh đạo Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

8 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND thăm và làm việc với Thường trực HĐND các xã: Trừ Văn Thố, Cây Trường II và thị trấn Lai Uyên

MD:  - Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

        - Đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ VN, Thường trực HĐND, Trưởng các Ban HĐND, công chức giúp việc HĐND của các xã: Trừ Văn Thố, Cây Trường II và thị trấn Lai Uyên

        - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trang cùng dự

ĐĐ: Trụ sở UBND xã Trừ Văn Thố

9 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình 6,1ha xã Hưng Hòa

MD: - Các thành viên Hội đồng (Do Trung tâm phát triển quỹ đất mời)

        - Chánh Văn phòng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường dây 220KV Chơn Thành – Bến Cát

MD:  - Các thành viên Hội đồng (Do Trung tâm phát triển quỹ đất mời)

         - Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều:

14 giờ 00:  Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội khóa XIV sau kỳ họp thứ 9

ĐĐ: Trụ sở UBND xã Long Nguyên

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị giao ban Khối Đảng - Đoàn thể 06 tháng đầu năm 2020

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba ngày 23/6/2020:

Sáng:

8 giờ 00: Chủ tịch UBND dự Hội nghị cán bộ chủ chốt nghe thông tin về tình hình quốc tế và khu vực, tình hình biên giới, lãnh thổ, biển Đông

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long, Trưởng, Phó các Ban HĐND thăm và làm việc với Thường trực HĐND các xã: Tân Hưng và Hưng Hòa

MD:  - Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

        - Đại diện Thường trực Đảng ủy, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ VN, Thường trực HĐND, Trưởng các Ban HĐND, công chức giúp việc HĐND của các xã: Tân Hưng và Hưng Hòa

        - Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trang cùng dự

         ĐĐ: Trụ sở UBND xã Tân Hưng

8 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương cùng Thường trực Huyện ủy đi thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Trừ Văn Thố (có chương trình riêng)

(Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị xe cho đoàn)

ĐĐ: Tập trung tại Văn phòng Huyện ủy để cùng đi

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình xây dựng mới đường ĐH 618

MD: - Các thành viên Hội đồng (Do Trung tâm phát triển quỹ đất mời)

        - Chuyên viên Xuân Lộc dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

 Thứ Tư ngày 24/6/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương, Trưởng, Phó các Ban HĐND nghe thông tin thời sự quý II năm 2020

            - Chánh Văn phòng, các chuyên viên: Duy, Tuyết Lộc, Xuân Lộc, Nam, Loan cùng dự

            ĐĐ: Hội trường A – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh

Chiều:

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long, các Phó Chủ tịch UBND họp thống nhất công tác đầu tư các tuyến đường trọng điểm, liên huyện giai đoạn 2021 - 2025.

MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý dự án, Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất

         - Chủ tịch UBND các xã: Lai Hưng, Long Nguyên

         - Chánh Văn phòng, chuyên viên Bình cùng dự

ĐĐ: Phòng họp UBND thị xã Bến Cát

Thứ Năm ngày 25/6/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch HĐND chủ trì tiếp Công dân định  kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

            ĐĐ: Ban Tiếp Công dân huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự kỳ họp HĐND giữa năm xã Cây Trường II

            ĐĐ: Hội trường xã Cây Trường II

8 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long đi thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Long Nguyên (có chương trình riêng)

(Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị xe cho đoàn)

- Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Duy cùng đi

ĐĐ: Tập trung tại Văn phòng HĐND - UBND huyện để cùng đi

Chiều:

13 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

          - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

14 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long cùng Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần.

- Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu ngày 26/6/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long họp Ban Thường vụ Huyện ủy

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự kỳ họp HĐND giữa năm xã Trừ Văn Thố

ĐĐ: Hội trường xã Trừ Văn Thố

7 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND dự kỳ họp HĐND giữa năm xã Tân Hưng

           ĐĐ: Hội trường xã Tân Hưng

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến)

MD: -  Đại diện lãnh đạo: các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban Quản lý dự án, Kho bạc, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Chi cục Thống kê

        - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

        - Chánh Văn phòng, chuyên viên Xuân Lộc, Nam cùng dự

ĐĐ: Hội trường huyện

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp)


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 482-TB-UBND.signed.pdf

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd