Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021

19-12-2021

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lịch tuần huyện bàu bàng.signed.signed 479.pdf

Lượt truy cập: 624

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd

Đánh giá bài viết: