Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020

26-06-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020

Thứ Hai ngày 29/6/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự lễ tổng kết năm học 2019-2020 và khai mạc hè Trường THPT Bàu Bàng

ĐĐ: Trường THPT Bàu Bàng

8 giờ 00: Chủ tịch UBND họp nghe Văn phòng và Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương báo cáo tình hình xử lý công việc trong tuần

          Lãnh đạo Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

9 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND họp nghe Văn phòng và các Ban HĐND báo cáo tình hình xử lý công việc

            Lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Trang cùng dự

ĐĐ: Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Thứ Ba ngày 30/6/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND dự kỳ họp HĐND giữa năm xã Hưng Hòa

         ĐĐ: Hội trường xã Hưng Hòa

7 giờ 30: Thường trực HĐND phân công ông Vũ Văn Nam – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND dự kỳ họp HĐND giữa năm xã Lai Hưng

ĐĐ: Hội trường xã Lai Hưng

8 giờ 00: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến)

MD: -  Đại diện lãnh đạo: các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban Quản lý dự án, Kho bạc, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Chi cục Thống kê

        - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

        - Chánh Văn phòng, chuyên viên Xuân Lộc, Nam cùng dự

ĐĐ: Hội trường huyện

Chiều:

14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự họp giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

ĐĐ: Hội trường A - HĐND tỉnh

Thứ Tư ngày 01/7/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Dương lần thứ 10 khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020)

 ĐĐ: Văn phòng Liên minh HTX tỉnh Bình Dương, tầng 6, Tháp B Trung tâm hành chính tỉnh

8 giờ 00: Chủ tịch UBND thăm và làm việc với Đảng ủy, UBND xã Hưng Hòa

MD: - Đại diện lãnh đạo: các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát

        - Chánh Văn phòng, chuyên viên Bình cùng dự

ĐĐ: Hội trường UBND xã Hưng Hòa

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài thăm, trao tặng trang thiết bị cho gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Nguyên

ĐĐ: Tập trung tại UBND xã Long Nguyên để cùng đi

10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu, Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài thăm, trao tặng trang thiết bị cho gia đình chính sách trên địa bàn xã Lai Hưng

ĐĐ: Tập trung tại UBND xã Lai Hưng để cùng đi

Thứ Năm ngày 02/7/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Trương Văn Tài chủ trì tiếp Công dân định kỳ (cả ngày)

MD:  Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra, Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Tiếp công dân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

            ĐĐ: Ban Tiếp Công dân huyện

8 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long thăm, trao tặng trang thiết bị cho gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Lai Uyên

ĐĐ: Tập trung tại UBND thị trấn Lai Uyên để cùng đi

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Lễ công bố quyết định, nhận bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ I giai đoạn 2019-2020, công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và tổng kết năm học 2019-2020 của Trường THCS Trừ Văn Thố

ĐĐ: Trường THCS Trừ Văn Thố

8 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương dự Phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 trực tuyến với các địa phương (cả ngày)

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh

10 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Lưu Văn Long thăm, trao tặng trang thiết bị cho gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Hưng

ĐĐ: Tập trung tại UBND xã Tân Hưng để cùng đi

Chiều:

13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Võ Thành Giàu dự Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của Hội liên hiệp Phụ nữ huyện

            ĐĐ: Hội trường B – Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Sáu ngày 03/7/2020:

Sáng:

7 giờ 30: Chủ tịch UBND họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

          - Chánh Văn phòng cùng dự

          ĐĐ: Hội trường B - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

7 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND dự kỳ họp HĐND giữa năm thị trấn Lai Uyên

ĐĐ: Hội trường thị trấn Lai Uyên

8 giờ 00:  Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND họp Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 41

            Chánh Văn phòng cùng dự

ĐĐ: Hội trường B - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều:

14 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thương làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp CTCP

MD:  - Thủ trưởng các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất

- Đại diện lãnh đạo Xí nghiệp Phát triển công nghiệp đô thị Bàu Bàng

- Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Lai Uyên

- Chánh Văn phòng, các chuyên viên: Bình, Xuân Lộc dự

ĐĐ:  Trụ sở Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp CTCP

(Lịch làm việc này thay cho thư mời họp)


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 493-TB-UBND.signed.pdf

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd