Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 04 từ ngày 18-01-2021 đến ngày 22-01-2021

16-01-2021

CMSC Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 04 từ ngày 18-01-2021 đến ngày 22-01-2021

Thứ Hai (18/01)

 

Sáng

09 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nghe các ngành báo cáo công tác chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 750/QĐ-TTrCP của Thanh tra Chính phủ

 

Địa điểm:

Phòng họp HĐND - UBND huyện

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp UBND định kỳ tháng 01/2021

* Chánh Văn phòng và Chuyên viên Nguyên dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện dự tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ tỉnh Bình Dương năm 2020

 

Địa điểm:

Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh

Thứ Ba

(19/01)

 

 

Sáng

 

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện QCDC ở cơ sở giai đoạn 2015 - 2020 gắn với tổng kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các ngành Công an, Quân sự, Y tế, Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020

 *Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp dự kiến phân bổ chỉ tiêu biên chế khối Đảng - Đoàn thể năm 2021 (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

 

Mời dự:

Thủ trưởng các đơn vị: cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị; UB.MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ

(20/01)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua các nội dung:

1- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020;

2- Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020;

3- Báo cáo kết quả thực hiện công tác giám sát của các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2020;

4- Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025;

5- Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021;

6- Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020;

7- Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở  Đảng và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2020;

8- Xét khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm 2020 và 5 năm; xét khen thưởng Đảng viên đạt chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm.

9- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên của huyện năm 2021;

10- Công tác cán bộ và phát triển đảng (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 2,3);

 

Mời dự:

Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

ND 1,2:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

ND 3-5:

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

ND 6-10:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND

Chiều

1-

 

14 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy thăm và làm việc với Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND-UBND huyện cùng đi

2-

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy thăm và làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp)

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND-UBND huyện cùng đi

Thứ Năm

(21/01)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Phó Bí thư Huyện ủy Thường trực dự Hội nghị tổng công tác tổ chức xây dựng đảng tỉnh Bình Dương

 

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

2-

07 giờ 30

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Hồng Bào - UVTV, Trưởng Công an huyện dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể năm 2020 và tổng kết hoạt động HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 xã Long Nguyên

* Chánh Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Long Nguyên

3-

07 giờ 30

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Lưu Văn Long - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể năm 2020 và tổng kết hoạt động HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 xã Cây Trường II

* Chánh Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Cây Trường II

4-

11 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Phú Cường - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp mặt mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021 tại Đồn Biên phòng Đắc Ka

 

Địa điểm:

Xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Nội chính tháng 01/2021.

 

Mời dự:

 Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

Chánh Văn phòng Huyện ủy và chuyên viên Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ Sáu

(22/01)

 

 

Sáng

1-

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Trừ Văn Thố và xã Cây Trường II

 

Mời dự:

Đ/c Lưu Văn Long - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c Hoàng Hữu Diễn - UVTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

Đ/c Nguyễn Văn Thương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Vương Tấn Phương, Trưởng Phòng LĐTB & XH huyện

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trừ Văn Thố và xã Cây Trường II

 

Địa điểm:

Tập trung tại UBND huyện để cùng đi (Phòng LĐTB & XH huyện chuẩn bị phương tiện)

2-

07 giờ 30:

 Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách tại xã Long Nguyên

 

Mời dự:

Đ/c Võ Hồng Bào - UVTV, Trưởng Công an huyện

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Nguyên

 

Địa điểm:

UBND xã Long Nguyên

3-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Trương Văn Tài - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện thăm tặng quà gia đình chính sách tại thị trấn Lai Uyên

 

Mời dự:

Đại diện  lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lai Uyên

 

Địa điểm:

UBND thị trấn Lai Uyên

4-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Nguyễn Văn Lập - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thăm tặng quà gia đình chính sách tại xã Hưng Hòa

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Hòa

 

Địa điểm:

UBND xã Hưng Hòa

5-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Bạch Văn Nhân - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện thăm tặng quà gia đình chính sách tại xã Tân Hưng

 

Mời dự:

Đại diện  lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hưng

 

Địa điểm:

UBND xã Tân Hưng

6-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB. MTTQ VN huyện thăm tặng quà gia đình chính sách tại xã Lai Hưng

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lai Hưng

 

Địa điểm:

UBND xã Lai Hưng

7-

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQ VN huyện dự Hội nghị Họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng kết công tác xây dựng Đảng – Chính quyền năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 xã Lai Hưng

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Lai Hưng

 

 

8-

 

 

08 giờ 00:

 

 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận, Công tác dân tộc - tôn giáo và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

 

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Phú Cường - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường B -Tỉnh ủy

9-

09 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đ/c Lưu Văn Long - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện thăm tặng quà gia đình chính sách tại xã Cây Trường II

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cây Trường II

 

Địa điểm:

UBND xã Cây Trường II

10-

10 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 thị xã Tân Uyên

 

Địa điểm:

Hội trường HĐND - UBND thị xã Tân Uyên

11-

10 giờ 30:

Đ/c  Bí thư Huyện ủy dự họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -003/02/2021) và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 thị trấn Lai Uyên

* Chánh Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường thị trấn Lai Uyên

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết Tòa án nhân dân huyện

 

Địa điểm:

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện

 

 

2-

 

 

14 giờ 00:

 

 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm và làm việc với  Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương

 

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).

 


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 04-2021-moi_1.PDF

Lượt truy cập: 1139

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: