Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 07-2020 từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020

07-02-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 07-2020 từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020

Thứ Hai

(10/02)

   Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Thứ ba

(11/02)

Chiều

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện

* Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Tối

18 giờ 00:

Ban Thường vụ Huyện ủy thăm và chúc mừng các trại sinh

* Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng

Thứ Tư

(12/02)

Sáng

07 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy dự Lễ giao, nhận quân năm 2020

* Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng

Thứ Năm

(13/02)

 

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ

Địa điểm:

Trụ sở tiếp công dân huyện

Chiều

1-

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

15 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện họp Thường trực HĐND huyện.

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(14/02)

Sáng

1-

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, công tác tôn giáo, tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Mời dự:

Đ/c Võ Thành Giàu - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đ/c Trương Văn Tài - HUV,  Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

2-

08 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy ủy quyền đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện và đ/c Nguyễn Văn Thương - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện dự Họp mặt chức sắc tôn giáo đầu năm 2020

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Công QuanLượt truy cập: 4191

Đánh giá bài viết: