Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 08-2020 từ ngày 17-02-2020 đến ngày 21-02-2020

14-02-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 08-2020 từ ngày 17-02-2020 đến ngày 21-02-2020

Thứ Hai

(17/02)

 

 

 

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở

Thứ ba

(18/02)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp UBND huyện định kỳ

*Chánh Văn phòng và chuyên viên Nguyên dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Tư

(19/02)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Đảng tháng 02 năm 2020

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo UBND huyện; các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện;

*Phó Chánh Văn phòng Chi và chuyên viên Huệ cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020 và Quyết định số 215-QĐ/TW, ngày 02-01-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

 

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện;

Các đồng chí thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện (Ban Tổ chức Huyện ủy thông báo)

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

Thứ Năm

(20/02)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

1-    Báo cáo tình hình phát triển KT - XH - QP, AN tháng 02/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020 (UBND huyện chuẩn bị);

2-    Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tháng 02/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020 (VPHU chuẩn bị)[1];

3-    Báo cáo Tổng kết chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XI về công tác dân vận (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị);

4-    Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019;

5-    Báo cáo Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Bàu Bàng, giai đoạn 2016-2020;

6-    Báo cáo tiến độ triển khai, thực hiện các nội dung Đại hội Đảng bộ huyện và tiến độ, kết quả tổ chức Đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

7-    Công tác cán bộ, chính sách cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác phát triển đảng viên (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung 4, 5, 6, 7).

 

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy;

 

ND3:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy;

 

ND4-7:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy;

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(21/02)

 

 

Sáng

 

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chủ trì Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

*Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường B – Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Công Quan

 

[1] Nội dung 1, 2 không thông qua tại hội nghị, đề nghị các đồng chí góp ý gửi lại sau cho cơ quan thường trực.


Lượt truy cập: 4240

Đánh giá bài viết: