Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 09-2020 từ ngày 24-02-2020 đến ngày 28-02-2020

21-02-2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 09-2020 từ ngày 24-02-2020 đến ngày 28-02-2020

Thứ Hai

(24/02)

 

 

Chiều

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 02 năm 2020

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

Thứ ba

(25/02)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Tổng kết chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI về công tác dân vận và tổng kết thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2019 (có Chương trình và thông báo triệu tập riêng)

 

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Tư

(26/02)

 

 

 

   

Sáng

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị thư mời và nội dung)

*Chánh Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường B- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Năm

(27/02)

 

 

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội (Thường trực Tiểu ban chuẩn bị nội dung)

 

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;

Đ/c Lưu Văn Long, UVTV, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(28/02)

 

 

Sáng

 

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 37 khóa XI – mở rộng ( Có chương trình và thông báo triệu tập riêng)

 

Địa điểm:

Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2020

*Chánh Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

 

 

 

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Công Quan


Lượt truy cập: 4261

Đánh giá bài viết: