Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 12 từ ngày 16-3-2019 đến ngày 20-3-2020

13-03-2020

Tuần thứ 12 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ ngày 16-3-2019 đến ngày 20-3-2020)

Thứ Hai

(16/3)

 

 

Sáng

1-

 

09 giờ 00:

 

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp nghe thông qua nội dung chương trình, kịch bản mẫu Đại hội Đảng (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung)

 

Mời dự:

Đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

09 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Hội đồng xét duyệt nâng lương khối Đảng - đoàn thể đợt 1 năm 2020

 

Mời dự:

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 2415-QĐ/HU, ngày 19-2-2020 của BTV Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy Tân Hưng

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện; các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy;

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

 

Địa điểm:

Trụ sở UBND xãTân Hưng

Thứ ba

(17/3)

 

 

Sáng

 

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy thị trấn Lai Uyên

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy;

Các đồng chí Ủy viên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn

 

Địa điểm:

Trụ sở UBND thị trấn Lai Uyên

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị giao ban khối nội chính Quý I năm 2020

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; Đại diện Lãnh đạo: các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Việt cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND-UBND huyện

2-

14 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp giao ban khối Đảng - đoàn thể định kỳ Quý I năm 2020

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: UBND huyện; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Thủ trưởng các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Phó Chánh Văn phòng Chi và chuyên viên Huệ cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Thứ Tư

(18/3)

 

 

Sáng

 

07 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự họp UBND huyện

* Phó Chánh Văn phòng Luận và chuyên viên Nguyên cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Thứ Năm

(19/3)

 

 

Sáng

1-

 

 

07 giờ 30:

 

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

  1. Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện (Trung tâm y tế huyện chuẩn bị),
  2. Báo cáo tình hình phát triển KT - XH - QP, AN quý I/2020, phương hướng quý II/2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2020 (UBND huyện chuẩn bị);
  3. Báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể quý I/2020, phương hướng quý II/2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2020;
  4. Các nội dung chuẩn bị tiếp đoàn làm việc của tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội (VPHU chuẩn bị nội dung 2,3)
  5. Công tác cán bộ và công tác chính trị nội bộ (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị)

 

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chánh Văn phòng Huyện ủy,

 

ND1:

Đ/c Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm y tế huyện

 

ND1,2:

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

ND5:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND- UBND huyện

2-

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Long Nguyên (phiên trù bị)

 

Cùng dự:

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy

 

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Long Nguyên

Chiều

1-

 

13 giờ 30:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

14 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

15 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội (Thường trực Tiểu ban chuẩn bị nội dung)

 

Mời dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;

Đ/c Lưu Văn Long, UVTV, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(20/3)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Long Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025

* Chánh Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Trụ sở UBND xã Long Nguyên

 

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Công Quan


Lượt truy cập: 6866

Đánh giá bài viết: