Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15 từ ngày 06-4-2020 đến ngày 10-4-2020

03-04-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 15 từ ngày 06-4-2020 đến ngày 10-4-2020

Thứ Hai (06/4) đến thứ Tư (08/4)

 

 

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở và kiểm tra tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn

Thứ Năm

(09/4)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

2-

08 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

 

 

1. Chủ đề các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị);

2. Công tác phát triển đảng viên (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị);

3. Đề án nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Lai Hưng;

4. Đề án nhân sự, văn kiện Đại hội Chi bộ Chi cục Thống kê;

5. Đề án nhân sự, văn kiện Đại hội Chi bộ Văn hóa - Thông tin;

6. Đề án nhân sự, văn kiện Đại hội Chi bộ Bảo hiểm xã hội;

7. Đề án nhân sự, văn kiện Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện.

 

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy;

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

ND1:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị

 

ND2:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị

 

ND3-7:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị

 

ND3:

Thường trực Đảng ủy xã Lai Hưng

 

ND4:

Bí thư Chi bộ Chi cục Thống kê

 

ND5:

Bí thư Chi bộ Văn hóa - thông tin

 

ND6:

Bí thư Chi bộ Bảo hiểm xã hội

 

ND7:

Bí thư Chi bộ Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài Truyền thanh huyện

Thứ Sáu

(10/4)

 

 

Sáng

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy đi cơ sở và kiểm tra tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Công Quan

 

 


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 15-2020_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 6090

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: