Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17 từ ngày 20-4-2020 đến ngày 24-4-2020

17-04-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 17 từ ngày 20-4-2020 đến ngày 24-4-2020

Thứ hai (20/4)

 

 

Sáng

09 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy họp cho ý kiến về tên các Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

 

Mời dự:

Đ/c Bạch Văn Nhân, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Đ/c Nguyễn Văn Thương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy và Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự họp UBND huyện định kỳ

 

 Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Thứ Ba (21/4)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 4/2020

 

 Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo: Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, chuyên viên Việt dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Thứ Tư (22/4)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Tiểu Ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện

 

Mời dự:

Các đ/c thành viên Tiểu ban theo Quyết định số 2416-QĐ/HU, ngày 20-02-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy

Lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên Nguyên cùng dự

 

 Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Thứ Năm (23/4)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

08 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện

* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

 Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

09 giờ 00:

Thường trực Huyện ủy nghe Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo một số nội dung:

 1. Danh sách đề nghị xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
 2. Chương trình Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, chuyên đề năm 2019, gắn với kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

 

Mời dự:

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

4-

09 giờ 30:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự họp bàn giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu (24/4)

 

 

Sáng

 

07 giờ 30:

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

 1. Báo cáo tình hình phát triển KT - XH - QP, AN, tháng 4/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020;
 2.  Báo cáo công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể tháng 4/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020;
 3. Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện;
 4. Kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện các mô hình làm theo Bác do Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo nhân rộng thực hiện trên địa bàn huyện;
 5. Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch trong tình hình mới” tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc;
 6. Báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch trong tình hình mới” phục vụ Đoàn giám sát của Tỉnh ủy theo Quyết định số 1369-QĐ/TU, ngày 25-3-2020;
 7. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25-02-2010 của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” (Ban Dân vận Huyện ủy);
 8.  Báo cáo thành tích Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020;
 9. Công tác quy hoạch cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của các chi bộ mới thành lập;
 10. Báo cáo kết quả kiểm tra công tác xây dựng quy hoạch cán bộ (A4), phương án nhân sự và công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025;
 11. Đề án nhân sự Đại hội các chi bộ cơ sở (Kho bạc, Giáo dục và đào tạo, Bưu điện, Công ty Cổ phần cao su Bình Dương);

 

Mời dự:

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

ND3-6:

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

ND7:

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy

 

ND8-11:

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy;

 

ND11:

Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ: Kho Bạc, Giáo dục và đào tạo, Bưu Điện, Công ty cổ phần cao su Bình Dương

 

Địa điểm:

Phòng họp Đài truyền thanh huyện

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 17-2020_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 7054

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: