Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18 từ ngày 27-4-2020 đến ngày 01-5-2020

25-04-2020

CMSC Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 18 từ ngày 27-4-2020 đến ngày 01-5-2020

Thứ Hai (27/4)

 

 

 

Sáng

1-

 

09 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy họp Tiểu ban nhân sự Đại hội XII

(Thường trực Tiểu ban chuẩn bị nội dung)

 

Mời dự:

Thành viên Tiểu ban theo Quyết định số 2408-QĐ/HU, ngày 13-02-2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

09 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy nghe thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và thời gian Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở

 

Mời dự:

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy,

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Chiều

13 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Cùng dự:

Đ/c Nguyễn Văn Lập - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Thứ Ba (28/4)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37,  khóa X.

 

Địa điểm:

Hội trường B – Tỉnh ủy

2-

07 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy phân công đồng chí Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lai Hưng

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Lai Hưng

Chiều

 

13 giờ 30:

Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện về công tác cán bộ (Có Chương trình và thông báo triệu tập riêng) 

 

Mời dự:

Theo Công văn số 1008-CV/HU, ngày 24-4-2020 của  Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Địa điểm:

Hội trường B - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Thứ Tư (29/4)

 

 

Sáng

1-

 

07 giờ 30:

 

Đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Lai Hưng

 

Cùng dự:

Đồng chí Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Chánh Văn phòng cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường UBND xã Lai Hưng

2-

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

3-

08 giờ 30:

Đ/c Bí thư và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện;

Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Năm, Thứ Sáu (30/4 và 01/05)

 

 

 

Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 theo Thông báo số 64/TB-UBND ngày 17-4-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan Huyen uy 18-2020_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 6819

Đánh giá bài viết: